Aanpassing bouwperiode De Bredabaan

Aanpassing van de bouwperiode zoals vastgelegd in de doelstelling voor de bouw van De Bredabaan

Nadat eind 2016 besloten was om de zichtlijnen van de Bredabaan aan te passen, bleek dat op de lange kanten van de baan geen scenery was voorzien. Na rijp beraad werd besloten om de westkant uit te breiden tot de Markkade. Dus er is weer druk gezocht in de archieven van Breda hoe de omgeving er rond 1927 uitgezien had.
Op een oude tekening van het spoorplan rond 1920 stond een spoorhaven, wat ons een mooie uitdaging bood om daar ook mee verder te gaan. Op luchtfoto’s uit die tijd bleek ook dat er op de kop van de Academiesingel/Spoorstraat een veiling had gestaan. Dit was ook een mooie aanvulling om dit deel van de baan op te vullen en een wat levendigere uitstraling te geven.
Echter bij verder naspeuren in de toenmalige kranten bleek dat in februari 1927 de Belcrumweg werd geopend, wat dus inhield dat de spoorhaven inmiddels gedempt was. De spoorhaven was er in ieder geval nog wel in 1925, omdat de gemeenteraad in dat jaar besloot tot de aanleg van de Belcrumweg.
Daar 1927 tijdens het formuleren van de doelstelling redelijk arbitrair was, hebben we besloten om dit te laten vallen en te vervangen door : “omstreeks 1925”, wat ons wat meer vrijheid biedt om de scenery daar op aan te passen.