Geschiedenis

Na de oprichting in 1986 heeft Baroniespoor verschillende locaties gehad voor huisvesting.
Rond 1990 zaten we gedurende enkele jaren in de Nobelaer  (De Harre) in Etten-Leur. Van 1995 tot 2006 in het activiteitencentrum “Het Turfschip” op de Leur. Omdat we dat pand in 2006 moesten verlaten, zijn we ingetrokken bij onze zustervereniging “MSV De Beeck” te Prinsenbeek. Deze vereniging maakte toen al enkele jaren gebruik van de oude gymzaal bij de Apolloschool. Tot 1 mei 2010 hebben we  samen gebruik gemaakt van die voormalige gymzaal. Dit heeft er in geresulteerd

dat in 2009 beide verenigingen zich samenvoegde tot een vereniging onder de naam: “MSV Baroniespoor”.

Voor deze naam hebben we gekozen om aan te geven dat we ons richten op een behoorlijk groot gebied van Breda en omliggende plaatsen, zoals vroeger ook wel genoemd:”De Baronie van Breda”

In verband met de sloop van de gymzaal in 2010 zijn we ook uit Prinsenbeek vertrokken. Op 1 mei 2010 konden we gelukkig weer terecht  in “Het Turfschip” in Etten-Leur. Helaas konden we daar niet voldoende ruimte krijgen om onze banen uit te zetten. Ons materiaal kunnen we dan gelukkig opslaan in een bedrijfsruimte te Raamsdonksveer en later in Prinsenbeek. Helaas blijkt ook dat van tijdelijke aard te zijn. Op 1 maart 2013 vertrekken we ook daar weer.

Als een geschenk uit de hemel krijgen we dan een grote leegstaande bedrijfsruimte aan het Trivium in Etten-Leur tot onze beschikking. Dit bied ons dan de mogelijkheid om onze banen op te slaan en nog veel belangrijker, we hebben daar zelfs weer ruimte genoeg om aan de opbouw van onze nieuwe Bredabaan te kunnen werken. Omdat die ruimte alleen overdag toegankelijk is, blijven onze clubavonden dan in “Het Turfschip” in Etten-Leur.

Ons nieuw onderdak biedt ons dan ook de gelegenheid om “De Bredabaan”, waarmee we in 1986 gestart zijn, in zijn geheel te moderniseren of beter gezegd geheel te vernieuwen.

Echter op 31 maart 2014 moeten wij de ruimte aan het Trivium verlaten. Gelukkig kunnen we dan terecht in een leegstaand winkelpand aan de Bisschopsmolenstraat in Etten-Leur. Maar je kan het al raden, ook deze ruimte hebben we inmiddels moeten verlaten. We zitten dan sinds 1 juni 2014 opnieuw zonder werkruimte. Gelukkig vinden we dan nog wel een ruimte om onze spullen op te slaan.

Sinds 24 november 2014 hebben we echter weer onderdak gekregen. Een grote ruimte in het voormalige Praxisgebouw aan de Grauwe Polder 50 (hoek Mon Plaisir) in Etten-Leur. We kunnen daar weer werken aan de verdere opbouw van de Bredabaan. Omdat we nu ook veel meer ruimte hebben, kunnen we vanaf die tijd ook een aantal van onze andere banen opzetten, zodat we nu treinen in diverse schalen kunnen laten rijden.
We kunnen nu dan ook alles op alles zetten om “De Bredabaan” in gereedheid te brengen voor de opening van het nieuwe NS station in Breda, welk in 2016 in gebruik genomen wordt.

In het weekend van 10-11 September 2016, bij de feestelijkheden rond de opening van dat nieuwe NS station, hebben wij voor het eerst “De Bredabaan” aan het publiek getoond. Gezien de vele reacties is dit een groot succes. Zeker ook voor vele oudere Bredanaars is het een feest van herkenning, vooral ook de herinneringen die opgehaald worden bij het zien van het oude station en de gebouwen er omheen.

We hebben nu zowel onze bouwprojecten als clubbijeenkomsten aan de Grauwe Polder 50 in Etten-Leur.