Geschiedenis

Baroniespoor

Het begon met een kennisgeving in de krant. Cor van der Meijde zocht mede hobbyisten op het gebied van modelspoor. Voor dat doel had hij in buurthuis De Gong (Grauwe Polder, Etten-Leur) een avond georganiseerd. De opkomst bleek uitermate positief te zijn, want vanuit de hele regio waren modelspoorders komen opdagen. De oprichting van een modelspoorvereniging in Etten-Leur werd in 1986 een feit. Van de vraag aan iedereen om een clubnaam te bedenken, bleek de inzending van Ben Wentink al snel de voorkeur te krijgen en daarmee was BARONIESPOOR een feit.

Om als vereniging een gezamenlijk project te hebben werd gekozen voor de bouw van de stations en emplacementen van:
                 BREDA en ROOSENDAAL

Als subdoel voor station Breda werd gekozen voor de periode van rond 1927.

Na de oprichting van de vereniging werd er druk gezocht naar een ruimte waar we onze hobby gezamenlijk konden uitvoeren. Hierbij dan ook een opsomming van locaties waar we met de hobbyruimte gehuisvest zijn geweest. De officiële huisvesting van de vereniging zelf is Etten-Leur.
Voor de ontwikkeling/geschiedenis van de banen, zie aldaar.

– Klundert –
Clublid Sjoerd van der Zee beschikte in Klundert over een bedrijf waar koffers werden gefabriceerd en dat werd de eerste clubruimte, waar ook de eerste 1,20 x 1,20 meter bakken in elkaar werden gezet voor de Bredabaan.

– De Harre –
Helaas moesten we al snel uit Klundert vertrekken. In de avond werden de enkele bakken, die reeds gemaakt waren, opgehaald omdat er een faillissement aanstaande was. Al snel was gelukkig een vervangende clubruimte gevonden. Via clublid Frans van Ham konden de verenigingsbijeenkomsten rond 1987 voortgezet worden in De Harre, het jongerencentrum dat gehuisvest was in een vleugel van de Nobelaer, gevestigd aan de Anna van Berchemlaan in Etten-Leur. Gereedschappen en bakken konden aan en tegen de muur geplaatst worden, zodat na de zaterdagse clubbijeenkomsten de ruimte weer beschikbaar was als jongerencentrum. Een opsteker was het verzoek begin januari 1988 van het Stedelijk en Bisschoppelijk Museum in Breda om mee te werken aan een tentoonstelling rondom de opening van halte Prinsenbeek. Tegen een leuke financiële vergoeding werden de beide bakken met station, rijtuigenloods, goederenloods afgebouwd. Onze inbreng betekende een fraai visueel hoogtepunt van deze tentoonstelling, die gehouden werd van 28 mei – 31 augustus 1988 . Daarna ging het stationsgebouw nogmaals op tournee en werd met andere stationsgebouwen tentoongesteld in Madurodam.

– JVR Roosendaal –
De werkzaamheden in De Harre eindigden met de complete verbouwing van de betreffende zijvleugel. Met de handen in het haar, want volgens de gemeente waren wij geen Etten-Leurse vereniging, was Baroniespoor helemaal op zichzelf aangewezen om een nieuw onderkomen te vinden. Weer kwam een clublid als redder in de nood, dhr Jongeneelen die een bedrijf had in Roosendaal, JVR. Op zijn bedrijventerrein stond een grote garagebox nog ongebruikt, zodat verhuizing naar Roosendaal al snel een feit was. Er werd gestaag verder gewerkt aan “Breda” en “Roosendaal” en het aantal bakken was inmiddels behoorlijk uitgebreid. Totdat JVR uitbreidde en de garagebox voor hen een werkbestemming kreeg. Op 21 september 1991 kwam een einde aan onze activiteiten bij JVR.

– Typeschool Oudenbosch –
Via clublid Ton Meijer werd de vierde clubruimte gevonden. Dhr. Meijer deed nogal wat karweitjes voor Typeschool Oudenbosch. Dit bedrijf had net een tweede pand aangekocht (Kaaistraat 38), maar had dit nog niet in gebruik. Via de bevriende relaties van Ton met de typschool kon er overwinterd worden op de zolder van dit ‘woonhuis’. Omdat de ruimte beperkt was, moesten de bezittingen van de club opgeslagen worden. Het Roosendaalse Micro Electro dat gehuisvest was aan de Boulevard Antverpia had hier een droge en vorstvrije ruimte ter beschikking van de club gesteld.

– Superscreen Zeefdrukkerij, Etten-Leur –
In januari 1992 is de club inmiddels toe aan zijn vijfde clubruimte. Ongeveer één op één wat aantal jaren betreft. Aan clublid Ton Vernooy was het te danken dat wij weer over een adequate ruimte konden beschikken. Hij kende Aad Meijers, eigenaar van deze zeefdrukkerij aan de Penningweg (nr. 3d) in Etten-Leur. Dhr Meijers was zelf een groot modelspoorliefhebber en kwam met de oplossing voor ons huisvestingsprobleem. Het bedrijf beschikte over een zolder die leeg stond en ook nergens anders voor gebruikt werd. In Roosendaal konden de spullen opgehaald worden en op 15 januari 1992 kon bij Superscreen een ruimte van circa 20 bij 8 meter door Baroniespoor in gebruik worden genomen. Het is hier dat voor het eerst sprake is van de bouw van een N-baan, naast de BARONIE-spoorbaan.

– Het Turfschip, Etten-Leur –
De geschiedenis herhaalt zich als Superscreen opdrachten krijgt van derden waardoor een langer verblijf in het bedrijf niet meer mogelijk was. Op dat moment speelt er zich in de gemeente een discussie af over ruimtes voor clubs. Onze secretaris, Hans Rovers, mocht bij een raadsbijeenkomst het woord voeren om onze nood uiteen te zetten. Hierbij waren mensen van Het Turfschip aanwezig die ons ruimte aanboden op de zolder. Er moest wel wat verbouwd worden; schotten plaatsen omdat je vanaf de zolder zo in de zalen eronder kon kijken, verlichting aanleggen enz. Het resultaat was dat wij van 1995 tot 2006 hier huisvesting hadden. De hele Bredabaan kon opgezet worden. De modules met Roosendaal werden afgestaan aan Roosendaal waar met Post B een nieuwe modelspoorvereniging was opgericht. Tegenover de gastvrijheid stonden ook enkele nadelen. Er kon vanwege de vrij open verbinding met de zalen eronder niet altijd gezaagd, getimmerd e.d. worden (geluidsoverlast). Met tentoonstellingen moest alles over een nauwe en smalle trap naar beneden getransporteerd worden. Daarom werd besloten om de 1,20 bij 1,20 bakken allemaal in de lengte te halveren. Helaas dat halveren van de bakken zou tot vele storingen leiden. Bij inspectie door de brandweer werd de club geconfronteerd met strenge voorschriften, vooral na ’de brand in Volendam’. Electra werd door de brandweer verwijderd, we werden nog wel getolereerd, maar mochten geen nieuwe leden meer aannemen. Baroniespoor dreigde zo uit te sterven.

– Apollo, Prinsenbeek –
In 2006 moesten wij het pand op “de Leur” verlaten omdat na de bouw van het nieuwe Turfschip het oude gebouw tegen de vlakte ging. Vervolgens zijn we ingetrokken bij onze zustervereniging “MSV De Beeck” te Prinsenbeek. Deze vereniging maakte toen al enkele jaren gebruik van de oude gymzaal bij de Apolloschool. Tot 1 mei 2010 hebben we samen gebruik gemaakt van die voormalige gymzaal. Dit heeft geresulteerd dat in 2009 beide verenigingen zich samenvoegde tot een vereniging onder de naam: “MSV Baroniespoor”. Voor deze naam was al bij de oprichting gekozen om aan te geven dat we ons richten op een behoorlijk groot gebied van Breda en omliggende plaatsen, zoals vroeger ook wel genoemd: ”De Baronie van Breda”. De Beeck was in het bezit van een grote N-baan, later de “Van KolckbaaN” genoemd. De N-baan van het oude Baroniespoor werd daarom afgevoerd.

– Het nieuwe Turfschip, Etten-Leur –
In verband met de sloop van de gymzaal in 2010 zijn we ook uit Prinsenbeek vertrokken. Op 1 mei 2010 konden we gelukkig weer terecht in het nieuwe “Turfschip” in Etten-Leur. Maar we konden daar niet voldoende ruimte krijgen om onze banen uit te zetten. Ons materiaal kunnen we dan gelukkig opslaan in een bedrijfsruimte te Raamsdonksveer en later in Prinsenbeek. Helaas blijkt voor de opslag van ons materiaal ook dat van zeer tijdelijke aard te zijn. Op 1 maart 2013 vertrekken we daar weer.

– Trivium, Etten-Leur –
Als een geschenk uit de hemel en via de contacten van secretaris Jac de Wijs met Harry van Heeswijk (voormalig eigenaar van de Praxis Etten-Leur) krijgen we dan een grote leegstaande bedrijfsruimte aan het Trivium in Etten-Leur tot onze beschikking. Dit biedt ons dan de mogelijkheid om onze banen op te slaan en nog veel belangrijker, we hebben daar zelfs weer ruimte genoeg om aan de opbouw van onze nieuwe Bredabaan te kunnen werken. Omdat die ruimte alleen overdag toegankelijk is, blijven onze clubavonden in “Het Turfschip” in Etten-Leur. Ons nieuw onderdak biedt ons ook de gelegenheid om afscheid te nemen van “De Bredabaan”, zoals we er in 1986 mee gestart zijn en kunnen we nu de baan in zijn geheel opnieuw gaan opbouwen. In deze ruimte aan het Trivium is Baroniespoor o.a. ook samen met Max Mini gehuisvest.

– Bisschopsmolenstraat, Etten-Leur –
Echter op 31 maart 2014 moeten wij de ruimte aan het Trivium verlaten. Gelukkig kunnen we dan terecht in een leegstaand winkelpand aan de Bisschopsmolenstraat in Etten-Leur. Maar je kan het al raden, ook deze ruimte hebben we weer moeten verlaten. We zitten dan sinds 1 juni 2014 opnieuw zonder werkruimte. Gelukkig vinden we dan nog wel een ruimte om onze spullen op te slaan.

– Oude Praxisgebouw aan de Grauwe Polder in Etten-Leur –
Op 24 november 2014 hebben we echter weer onderdak gekregen. Een grote ruimte in het voormalige Praxisgebouw aan de Grauwe Polder 50 (hoek Mon Plaisir) in Etten-Leur. We kunnen daar weer werken aan de verdere opbouw van de Bredabaan. Omdat we nu ook veel meer ruimte hebben, kunnen we zelfs vanaf die tijd ook een aantal van onze andere banen opzetten, zodat we nu treinen in diverse schalen kunnen laten rijden. We kunnen nu dan ook alles op alles zetten om “De Bredabaan” in gereedheid te brengen voor de opening van het nieuwe NS station in Breda, welk in 2016 in gebruik genomen wordt.
In het weekend van 10-11 september 2016, bij de feestelijkheden rond de opening van dat nieuwe NS station, hebben wij voor het eerst “De Bredabaan” aan het publiek getoond. Gezien de vele reacties, die we daar krijgen, is dit een groot succes. Zeker ook voor vele oudere Bredanaars is het een feest van herkenning, vooral ook de herinneringen die opgehaald worden bij het zien van het oude stationsgebouw en de gebouwen er omheen.
We hebben nu zowel onze bouwprojecten als clubbijeenkomsten aan de Grauwe Polder 50 in Etten-Leur. Intussen staat de club voor de keuze wat er met de grote N-baan gedaan moet worden. Compleet reviseren of een volledig nieuwe N-baan. Besloten wordt tot het laatste. Vervolgens krijgen we het bericht dat per 1 februari 2018 naar een nieuw onderkomen gezocht zal moet worden, omdat er een huurcontract ligt voor “ons” onderkomen aan de Grauwe polder. Net alsook Max Mini die daar ook zijn onderkomen had. Meer dan 3 jaar lang hebben we kosteloos gebruik mogen maken van deze huisvesting. Deze verhuizing betekent ook de voortijdige en versnelde ontmanteling van de “Van KolckbaaN”.

– De Vier Heemskinderen, Etten-Leur –
Er wordt driftig gezocht naar een nieuwe ruimte en vooral: waar moeten we met onze spullen naar toe? Er wordt aan de leden gevraagd of iemand ruimte weet voor opslag en de contacten met het Turfschip zijn weer gelegd om daar opnieuw de clubavonden te houden. Maar er komt wat anders op ons pad. Via het netwerk van clublid Frans van Ham komt er een voorlopige oplossing om in de voormalige basisschool “De Vier Heemskinderen” te trekken via de anti-kraakregeling. Er is ruimte voor clubbijeenkomsten en voor opslag. De nieuwe grote N-baan zit in een ontwerpfase. Omdat we antikraak zitten, blijven we natuurlijk zoeken naar een nieuwe ruimte.

– Penningweg, Etten-Leur –
24 April 2018. Voor de 13e keer krijgt Baroniespoor een nieuwe clubruimte. Penningweg 11a wordt aangekocht door de Etten-Leurse ondernemer Jeroen Popma. Ditmaal geen uitgesproken liefhebber voor modelspoor, wel een ondernemer met sociaal gevoel die iets wil doen voor het Etten-Leurse clubleven. De loods aan de Penningweg wordt aangekocht ten behoeve van verenigingen die met ruimtegebrek te kampen hebben. Opnieuw komen de wegen van Max Mini en Baroniespoor samen en komt onze vereniging in beeld om hiervan gebruik te mogen maken. Op 24 april 2018 wordt er weer maar eens verhuisd en zal deze nieuwe ruimte, waar Baroniespoor de beschikking krijgt over een ruime oppervlakte, onze nieuwe clubruimte worden. Aangezien we hier weer de beschikking hebben over een mooie ruime locatie, kunnen we al onze banen uitzetten. Nu hebben we de gelegenheid om naast de Bredabaan ook te kunnen werken aan de “Nieuwe N-baan”, maar ook aan het spoortraject met het station van Etten-Leur rond de eeuwwisseling van 1900. Aangezien clubruimte erg schaars en als er al wat is, dit voor verenigingen, zeker klein, qua financiën niet op te brengen is, wordt in januari 2021 bij ons een “nieuwe” baan ondergebracht met een duidelijk Zwitserslandschapsmotief  en ook met een voor die betreffende regio toepasselijke naam: “Halt auf Verlangen” (oftewel: “stopt op verzoek”).

Aan het slot van dit overzicht is het op zijn plaats om al degenen die ons kortere of langere tijd onderdak hebben gegeven van harte te bedanken voor het verlenen van deze faciliteiten.