VanKolckbaaN

INLEIDING
In 1999 werd in Prinsenbeek modelspoorvereniging MSV “De Beeck” opgericht. Een aantal enthousiaste N-spoorders besloot toen een baan te gaan bouwen die een berglandschap moet weergeven. Zij kozen bewust niet voor een bepaalde plaats of streek. Het landschap en traject zijn geheel uit eigen fantasie ontstaan. Fantasie, gebaseerd op herinneringen en ervaringen. De landschappen moesten ook in de werkelijkheid kunnen voorkomen. Je zou jezelf kunnen voorstellen dat je in Zuid-Limburg vertrokken bent naar het schitterende Oostenrijk of naar Zwitserland en reist via het prachtige Duitse landschap.

Per 1 januari 2010 is MSV De Beeck opgegaan in MSV Baroniespoor. Vanaf dat moment werd deze baan aangeduid als de “Beeckbaan”. De grote aanjager achter deze baan was André van Kolck. Hij was ook grotendeels de bedenker van het geheel. Helaas overleed André op 17 juli 2013. Om hem te danken voor zijn inzet en om een blijvende herinnering aan hem te hebben is, in overleg met de nabestaanden, besloten deze baan voortaan VanKolckbaaN te noemen.

DE BOUW
De “VanKolckbaaN” is een zogeheten segmentenbaan en is hoofdzakelijk samengesteld uit modules van 120 x 80 cm.
Na de start van de bouw in  1999, was het in de loop van het jaar 2003 eindelijk zover dat de eerste treinen op de baan konden rijden. De aansturing was op dat moment nog volledig analoog, maar wel met blokbeveiliging. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het zgn. van Meekerensysteem van (thans) Mecktronics.
Vrij snel nadat de eerste treinen hun ronden reden, bleek het sporenplan van de zijlijn niet te bevallen. Ook het tandradtraject reed niet echt soepel. Daarom werd besloten tot een ingrijpende verbouwing van de zijlijn en verbetering van het tandradtraject. Die verbouwing wordt medio 2006 afgerond. Door deze wijzigingen werd het sporenplan en daarmee ook de analoge aansturing aardig ingewikkeld.  We zagen geen mogelijkheden om  het van Meekerensysteem zodanig aan te passen dat alle ondervonden problemen op gelost konden worden. De oplossing zou gevonden moeten worden in een digitaal systeem.
Op de verenigingsbaan wordt echter gereden met privé-materieel van de leden. Bij een keuze voor volledige digitalisering verplicht je dan de leden om ook van analoog naar digitaal over te stappen. Dit heeft dan ook consequenties voor hun privébaan met alle kosten van dien.

DE AANSTURING
We besloten het voorbeeld van twee van onze leden te volgen. Die hadden inmiddels op hun privébaan de overstap gemaakt naar DINAMO van Van Perlo Electronica & Besturingstechniek.

DINAMO is een hybridesysteem, waarmee zowel analoge- als digitale treinen tegelijk op de baan kunnen rijden.
Dit systeem had zijn bestaansrecht al bewezen, want het wordt ook gebruikt op de banen van MINIWORLD in Rotterdam.
Voor de besturing met de PC gebruiken we het welbekende gratis programma “Koploper” van Pahasoft.
In het vierde kwartaal van 2008 is begonnen met de grote ombouw van analoge baan naar computer-gestuurde baan.
Met een enorme inzet is aan dit project gewerkt en in maart 2010 werd uiteindelijk het haast onmogelijke gerealiseerd: de gehele VanKolckbaaN is nagenoeg storingsvrij rijdend en ziet er schitterend uit.

HET SPORENPLAN.
De VanKolckbaaN is geheel uit modules opgebouwd. De baan heeft een totale lengte van 16,2 meter en is op het breedste punt 4 meter.
Op deze tekening zie je een weergave van het sporenplan.

De Paradebaan strekt zich uit van punt A, “kleine keerlus”, via punt B naar punt C. Even voorbij punt C verdwijnen de treinen dan uit het zicht naar de “Keerlus Hoofdbaan”. De paradebaan blijft helemaal in het dal.
Om de zijlijn te kunnen bereiken verlaten de treinen de paradebaan halverwege de route van A naar B, om dan bij B te verdwijnen en buiten beeld achter C door te rijden naar het dalstation D. Tussen punt C en D komen ze weer te voorschijn en rijden het dalstation binnen. Bij D verdwijnen de treinen dan uit het zicht naar de “Keerlus zijlijn” (bij punt A). Vervolgens komen ze vanuit deze keerlus terug naar het station om daarna via het traject achter de bergen tussen C en B op een hoger niveau weer in beeld te komen. Halverwege punt B en A splitst de lijn in twee richtingen. Beide lijnen verdwijnen in een tunnel om na enige tijd weer terug in zicht te komen. Net voor punt A komen beide lijnen weer samen. Volgt u nog? Dat is maar goed ook, want al die enkelsporige trajecten worden ook nog eens in beide richtingen bereden! De treinen die van de zijlijn naar de paradebaan mogen, takken in ter hoogte van punt C.
De tandradbaan is enkelsporig en vertrekt vanuit het dalstation bij D. Hij begint dan meteen aan een sterke stijging naar punt C om van daaruit hoog boven het dal door te rijden naar de passeerhalte tussen C en B. Vervolgens wordt een brug over een diep ravijn gepasseerd naar punt B waarna de tandrad een tweede stijle klim maakt alvorens in het bergdorp aan te komen. De haltes van de tandradbaan zijn beide 2-sporige kopstations.

Voorjaar 2012 hebben de leden een grote onderhoudsbeurt uitgevoerd en werden er tegelijkertijd een aantal forse veranderingen aangebracht, die stuk voor stuk behoorlijk in het oog springen.
De volledige herbouw van Kasteel “Kehrstein” nadat haar oude fundamenten werden blootgelegd door een onverwachte aardverschuiving.
Kehrstein is te vinden aan het linker beginpunt van de baan (bij letter A).
Het kasteel is voor het publiek opengesteld en de lokale spoorwegdirectie heeft besloten om er ook een halteplaats te realiseren.

In de “knik” halverwege de baan werd bij het tandrad passeerspoor een eenvoudig, maar modern dalstation ingericht voor de kabelbaan.
Deze kabelbaan verzorgt een rechtstreekse verbinding naar het hoogste punt op de baan: “VanKolckblickhöhe”.
De kabelbaan heeft 2 gondels, die ongeveer vijf minuten nodig hebben om de afstand basisstation – hoogste punt af leggen om de tandradpassagiers te laten genieten van het uitzicht op VanKolckblickhöhe. Sta eens even stil bij dit stuk van ons diorama en voel de enorme hoogte/dieptewerking!

Het dalstation van de MuseumSpoorweg (bij punt D) is verbouwd en men is nu in staat om de toeristen die worden verwacht, fatsoenlijk op te vangen. De plaatselijke neringdoenden hebben daar goed op ingespeeld en de nieuwe weekmarkt is in volle gang.

Ergens tussen VanKolckblickhöhe en Kehrstein vestigde zich een nieuwe Bierstube, die vrij goed wordt bezocht.

Wij denken dat dit komt omdat ze er eerlijk bier uit eigen brouwerij tappen. Muzikanten blijken dat erg te waarderen en komen daar gezellig repeteren. Leuke jamsessies lopen dan al gauw uit op een heus optreden en voordat je het weet heb je al een klein festivalletje te pakken! Als je er in de buurt komt, kun je de gezellige Landlermusik al horen!

Helaas is deze baan nu (januari 2018) gesloopt, maar gelukkig hebben we nog de herinneringen, video’s en foto’s.

Er komt wel een nieuwe N-baan, we zijn er al weer druk mee bezig.