Station Etten-Leur-baan

Bij de oprichting van Baroniespoor heeft de oprichter van onze vereniging, Cor van der Meijde, zelf een begin gemaakt met het station en spooremplacement van Etten-Leur, geheel passend binnen het grotere geheel van de vereniging om de lijn “Breda-Roosendaal” te realiseren, maar ook om duidelijk de relatie uit te drukken dat we in Etten-Leur opgericht en gevestigd zijn. Helaas is dit project op een gegeven moment door ziekte en andere beslommeringen in de vergetelheid geraakt.

Na zijn overlijden (januari 2018) kwam het project weer tevoorschijn en wordt het nu door de vereniging nieuw leven ingeblazen. Om het te laten aansluiten op de Bredabaan wordt het ook in diezelfde periode gesitueerd. Het station in die periode lag niet in het centrum van Etten-Leur, zoals nu het geval is, maar centraal tussen Etten en Leur in een redelijk landelijke omgeving. Naar de scenery opvulling wordt nog druk gezocht in de archieven.