Station Etten-Leur-baan

Bij de oprichting van Baroniespoor heeft de oprichter van onze vereniging, Cor van der Meijde, zelf een begin gemaakt met het station en spooremplacement van Etten-Leur, geheel passend binnen het grotere geheel van de vereniging om de lijn “Breda-Roosendaal” te realiseren, maar ook om duidelijk de relatie uit te drukken dat we in Etten-Leur opgericht en gevestigd zijn. Helaas is dit project op een gegeven moment door ziekte en andere beslommeringen in de vergetelheid geraakt.
Na zijn overlijden (januari 2018) kwam het project echter weer tevoorschijn en wordt het nu door de vereniging nieuw leven ingeblazen. Om het te laten aansluiten op de Bredabaan wordt het ook in diezelfde periode van 1925 gesitueerd. Het station in die periode lag niet in het centrum van Etten-Leur, zoals nu het geval is, maar ongeveer 400 meter in oostelijke richting van het huidige station. Het oude station lag toen in een redelijk landelijke omgeving een beetje centraal tussen Etten en Leur in. De Stationsstraat loopt nu nog van de Markt van toentertijd Etten ongeveer 780 meter in oostelijke richting om vervolgens met een scherpe bocht naar links naar het spoor af te buigen, waar het toenmalige station stond.
Op een totale loopafstand van ongeveer 1100 meter van de kern van Etten en ongeveer 2350 meter via Baai op loopafstand van de kern van Leur. Voor Leur was er echter nog wel een halte aan de Vaartkant, die op ongeveer 800 meter van de kern van Leur lag.
In de bestaansperiode van het station op deze plek hebben drie verschillende / verbouwde stationsgebouwen gestaan. Het eerste station was alleen gelijkvloers, het tweede gebouw had een bovenverdieping voor de stationschef en de laatste versie had een “uitbouw” aan de westkant, dit is ook het gebouw dat in de uit te beelden periode op onze Etten-Leur-baan staat.

Station Etten en Leur rond 1900

Gezien het feit dat er in deze periode weinig bebouwing was, zijn we nog druk opzoek naar foto’s en dergelijke van het station en zijn omgeving uit de periode rond 1925. Wat wel in de scenery opgenomen wordt, is de boterfabriek “De Hoop”. Ook hiervan is helaas weinig door ons terug te vinden.
De baan krijgt keerlussen middels aan beide zijden een klimspiraal om ook verkeer dat vertrekt in een bepaalde richting ook weer uit die richting terug te laten komen.
Daarnaast wordt, om de baan zo inzetbaar mogelijk te maken, deze uitgevoerd met het K-rail-systeem, dus we kunnen hier dan zowel met gelijkstroom als wisselstroom treinen laten rijden. Weliswaar niet gelijktijdig. Voor de verre toekomst moet natuurlijk deze baan ook gekoppeld kunnen worden aan de Bredabaan.