Nieuwe N-baan

Nadat de VanKolckbaan in 2018 wegens ruimtegebrek door een verhuizing gesloopt is, zijn we begonnen met een nieuwe N-baan. Deze bestond in eerste instantie uit het maken van ontwerpen. Het moest weer een “grote baan” worden, die bestond uit bewerkbare en goed te transporteren modules. Zeker ook gezien de beperkte ruimte waar we zaten.
Nadat we in april over een nieuwe ruimte konden beschikken, werd langzaam maar zeker ook begonnen aan de realisatie van deze baan. Inmiddels zijn een aantal modules wat betreft het leggen van rail gereed.