Bredabaan nieuw

Bredabaan 2e ontwerp

In maart 2013 startte de opbouw van de huidige Bredabaan.

Alle oude modulebakken werden ontdaan van het railmateriaal en gesloopt.
Op 19 maart 2013 hebben we de eerste schroeven in het plaatmateriaal gedraaid en begonnen de nieuwe modulebakken te ontstaan.

Tegelijkertijd gingen we werken aan het nieuwe onderstel, dat gebaseerd is op trussen, zoals we ook al gebruiken bij de VanKolckbaaN.

Deze trussen geven een stabiele ondergrond voor onze baan. Gedurende 2013 is er heel hard gewerkt aan de uitvoering: 20 module-bakken zijn gemaakt en voorzien van het complete railplan. Op 31 december 2013 was het eindelijk zo ver en konden we beginnen met het doorslijpen van de rails op de bakscheidingen als ook bij de blokscheidingen. De totale grootte van de opstelling was 12 meter lang en 2,40 meter breed. We gingen er vol voor om in de loop van het jaar 2014 een nieuwe baanopstelling te hebben, waarop we de treinen weer in volle glorie “Station Breda” konden laten binnenrijden. Helaas hadden we in 2014 weer pech en moesten we verhuizen naar een pand in de Bisschopsmolenstraat, maar na 2 maanden moesten we ook daar weer weg.

Omdat we onze clubavonden nog in “Het Turfschip” hadden, konden we daar wel aan de bedrading werken.

Een trolly met bakken (modules) konden we daar wel plaatsen.

Het Sporenplan

Het gerealiseerde sporenplan bevat het traject dat in het westen wordt begrensd door de rivier de Mark en aan de oostzijde tot enkele tientallen meters ten oosten van de voormalige Terheijdenstraat. In werkelijkheid een lengte van bijna 1100 meter.

Wij hebben dat nagebouwd op een lengte van ruim 12 meter. Bij een schaal van 1:87 hebben we dus geen concessies aan de werkelijkheid te hoeven doen. Dat moest we wel bij het rangeerterrein. Onze baan is te smal om dat volledig uit te beelden, hierdoor moesten we een aantal rangeersporen weglaten. Een andere afwijking is, dat we onze baan helemaal in een “rechte lijn”gehouden hebben. In werkelijkheid buigt het spoor in de richting van Roosendaal licht naar het zuiden af. Om ruimte te hebben voor het inzetten van treinen en om een realistisch treinenverloop na te bootsen hebben we aan de “achterzijde”van de baan een fiddle-yard opgenomen.

Ook hebben we voor dit doel aan elk uiteinde van de baan een “ondergrondse” keerlus aangebracht.

Als je voor de baan staat, kijk je vanuit het noorden, de Belcrumzijde, naar het station. Je hebt dan zicht op de perrons en het station met daarachter het front van de panden aan het Stationsplein, de Spoorstraat en de Stationsweg.
Het stationsemplacement kan globaal worden verdeeld in een hoofdbaan waaraan het stationsgebouw ligt en aan de noordzijde daarvan de goederenloods. Overigens is de rijtuigenloods nog enige tijd als (voorlopig) stationsgebouw in gebruik geweest.

Toen het station Breda met veel ceremonieel vertoon is geopend, was namelijk het definitieve stationsgebouw nog niet klaar. Over de volle lengte van het emplacement ligt ten noorden van het stationsgebouw en goederenloods een groot rangeerterrein met diverse opstelsporen.
Ten westen van het stationsgebouw (rechts) liggen de kolenopslag, draaischijf en locomotievenloodsen met daarbij enkele rangeer- en opstelsporen. Ten oosten van het stationsgebouw (links) ligt de rijtuigengenloods met eveneens een aantal rangeer- en opstelsporen.
Naast de reeds genoemde gebouwen zijn diverse andere gebouwen op het emplacement gerealiseerd. Zo zijn er de drie gebouwtjes aan de westzijde van het stationsplein.

Het dichtst bij het spoor staat het conducteursgebouw met pal daarnaast de stenen woning van de kolenparkopzichter, later in gebruik als postgebouw. Daarnaast ligt de politiepost annex brandspuithuisje, dat in de jaren 30 is vervangen door nieuwbouw. Verder zijn er de locomotievenloods en het watergebouw.
Tegenover het station is aan het stationsplein vanaf de jaren 1860-1870 een reeks woonhuizen, hotels en winkels gebouwd, die mede bepalend waren voor de stadse allure van Breda.
Ook deze huizen worden op schaal nagebouwd. Een aantal daarvan is reeds klaar of in een vergevorderd stadium. Ook hier is weer druk gebruik gemaakt van de originele bouwtekeningen en foto’s die we uit het archief van de gemeente Breda hebben opgediept.
Na de presentatie van de Bredabaan bij de opening van het nieuwe station Breda in september 2016, bleek dat het zicht op het stationsplein vanaf de zuidzijde niet goed mogelijk was door de geplaatste achterwand, die de scheiding moest aanbrengen tussen het stationsgedeelte en de fiddle-yard.

Daarom is besloten om deze scheidingswand weg te halen, zodat ook genoten kan worden van de compleet afgewerkte panden en scenery die op de baan staan. Bij deze gelegenheid hebben we ook de begrenzing aan de oost- en westzijde opnieuw onder de loep genomen. We hebben besloten om aan de westzijde de rivier de Mark in de baan op te nemen.  Aan de oostzijde wordt  de tramremise van de ZSM gerealiseerd, maar ook het karakteristieke kantoorpand van de toenmalige Bierbrouwerij “de Driehoefijzers”. Wij werken er aan om aan het eind van 2017 weer treinen over de baan, inclusief de uitbreiding, te kunnen laten rijden. Dat zal dan nog wel over een (tijdelijke) vaste oeververbinding over de Mark moeten, omdat dan de constructie van de werkende draaibrug nog niet afgerond zal zijn.