Bredabaan H0

Baroniespoor met de Bredabaan

Baroniespoor is als vereniging opgericht om modelspoorbanen in verenigingsvorm te bouwen met als een van de doelstellingen: “Het in model na bouwen van het station van Breda zoals het er omstreeks 1927 uitgezien moet hebben.” Wat speurwerk in 2017 in diverse archieven heeft de periode wat doen bijstellen naar omstreeks 1925. Het oude houten (!) stationsgebouw uit die tijd oogde eigenlijk niet, maar het ademde wel een heel bijzondere gezellige sfeer uit. Het pleit voor Breda, dat je van daaruit per spoor enkele interessante richtingen uit kunt. Dus als het mogelijk is in normaal spoor dan zou dat ook mogelijk moeten zijn in modelspoor.
De ontwikkeling van deze baan, zoals hij nu in zijn huidige vorm is, is eigenlijk in twee stappen gebeurd.

De staat van de eerst ontworpen baan vertoonde na bijna 25 jaren veel slijtage en heel wat manco’s. In diverse opzichten voldeed de baan niet meer en moest tevens ook geschikt gemaakt worden om er digitaal mee te kunnen rijden.
Daarom is in 2013 gestart met de bouw van een geheel nieuwe baan zoals deze nu grotendeels te zien is in zijn huidige vorm waarbij de gebouwen van oude baan uiteraard in stand zijn gebleven.