4Heemskinderen-baan

In de periode van januari 2018 tot april 2018 zaten we, nadat we onze locatie hadden moeten verlaten, redelijk klein behuisd in een lokaal van het voormalige schoolgebouw van “de 4Heemskinderen” en konden we onze banen alleen maar opslaan en niet opstellen. Om toch met een baan bezig te zijn, werd begonnen met een H0 baan ter grootte van een tafel (120 x 80 cm). Dit moest wel een baan worden waar wisselstroom locomotieven op konden rijden. In deze periode konden we het hele railplan uitleggen en gereedmaken. Voor onze verhuizing naar de Penningweg reed de eerste locomotief over de baan.
De aankleding moet dan nog wel uitgewerkt worden. Als herinnering aan ons verblijf aldaar, wordt het baantje: “de 4Heemskinderenbaan” genoemd. Na de verhuizing wordt hard gewerkt aan de scenery, zodat het baantje nu geheel gereed is.
Dit baantje is echt bij de jeugd in trek, want er kan door iedereen naar hartenlust op gereden worden. Dit merken we vooral tijdens open dagen en beurzen. Nadat deze baan ook een tijdje in een verzorgingshuis heeft gestaan, blijk deze baan niet alleen bij de jongelui in trek te zijn maar ook bij de oude- en heel oudelui. Het is een leuk en robuust baantje.