Clubbanen

Banen algemeen

De banen die onze club inmiddels bezit, hebben allemaal een eigen identiteit, die mede bepaald is door de eigen ontstaansgeschiedenis.
Ook heeft iedere baan een eigen invloed gehad op de ontwikkeling van de betreffende club. Zowel de Bredabaan als de Beeckbaan (nu VanKolckbaaN, gesloopt per 02 januari 2018) hebben een eigen verhaal te vertellen van de beide verenigingen waaruit tenslotte de “MSV Baroniespoor” is ontstaan.

Een clubbaan is niet zomaar een modeltreinbaan in een bepaalde schaal. Een clubbaan weerspiegelt emotie. Emotie van de mensen die er vele uren hebben ingestoken, ieder op zijn eigen, persoonlijke manier. Mensen die er veel plezier aan hebben beleefd tijdens de bouw; die er hun creativiteit in hebben gestoken en dat vaak vele jaren lang. Ook onderlinge botsingen van karakters van de clubleden horen daar dus nadrukkelijk bij! Het is een genot om het “wij”-gevoel steeds vaker te beleven op de clubdagen/avonden en tijdens de deelnames aan open dagen en diverse beurzen.

Ansichtkaart Station Breda rond 1915; Stadsarchief Breda A2286

Bredabaan

Baroniespoor is als vereniging opgericht om modelspoorbanen in verenigingsvorm te bouwen met als een van de doelstellingen het station van Breda zoals het er omstreeks 1927 moet hebben uitgezien, in model na te bouwen. Wat speurwerk 2017 in diverse archieven heeft de periode wat doen bijstellen naar “omstreeks 1925”.  Het oude houten (!) stationsgebouw uit die tijd oogde eigenlijk niet, maar het ademde wel een heel bijzondere gezellige sfeer uit. Het pleit voor Breda, dat je van daaruit per spoor enkele interessante richtingen uit kunt. Dus als het mogelijk is in normaalspoor dat is dan ook mogelijk in modelspoor.

De oorspronkelijke plannen in de beginjaren van onze vereniging waren dan ook zeer ambitieus. Het plan was om in een model naast het station van Breda ook de stations van Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal na te bouwen en met elkaar te verbinden. Er begonnen verschillende projectgroepen aan deze onderdelen.

Aan het eind van de jaren 1980 sloten de  bouwers van het Roosendaalse station zich aan bij de in die plaats opgerichte vereniging “MSV Post B”. Mede als gevolg hiervan gingen ook de Zevenbergse en Oudenbosche projecten zelfstandig verder. Respectievelijk “MSG Railcontact” (Zevenbergen) en “MSG Oudenbosch” zijn daar het resultaat van.

Het project “Station Breda anno 1927” bleef natuurlijk ook overeind als het voornaamste project van MSV Baroniespoor.

De ontwikkeling van deze baan, zoals hij nu in zijn huidige vorm is, is eigenlijk in twee stappen gebeurd. De staat van de eerst ontworpen baan vertoonde na bijna 25 jaar heel wat manco’s. In diverse opzichten voldeed de baan niet meer en moest deze ook geschikt gemaakt worden om er ook digitaal mee te kunnen rijden.
Daarom is in 2013 gestart met de bouw van een geheel nieuwe baan, grotendeels in zijn huidige vorm, waarbij de gebouwen van de oude baan uiteraard in stand bleven.

VanKolckbaan
De VanKolckbaan is oorspronkelijk als inbreng in een NedTrack baan gebouwd. Destijds was er in Breda een kleine vereniging die zich toelegde op N-spoor (1:160): “De 7duizendjes”. Deze naam is ontleend aan het kleine Fleischmannn stoomlocje, dat bestelnr. 7000 had. Deze club hield na een tijd op te bestaan, maar enkele “leden” hadden al zoveel gebouwd, dat ze daarmee toch verder wilden. Deze leden kwamen uit Prinsenbeek en Bavel. De naam “MSV De Beeck” werd gekozen en de door hen gebouwde “Beeckbaan” is inmiddels al op diverse tentoonstellingen en beurzen te zien geweest. André van Kolck was dé man achter deze baan. Het ontwerp is voor een groot deel aan zijn brein ontsproten. Hij was ook degene die de andere leden wist te stimuleren om aan deze baan te werken en daarvan het juweeltje te maken dat het nu is. Helaas is André op 17 juli 2013 overleden. Om hem te eren en te danken maar ook om hem voor altijd in herinnering te houden als stimulator voor deze baan is besloten de Beeckbaan om te dopen in “VanKolckbaaN”.

Na jarenlange dienst is vanaf begin januari 2018 de “VanKolckbaan” enigszins versneld gesloopt vanwege het feit dat we de ruimte aan de Grauwe Polder moeten verlaten met de daarbij behorende verhuizing, waarbij ruimte beperking helaas noodzakelijk was. Daarnaast vertoonde de baan een behoorlijke ouderdomsslijtage.
Gelukkig waren we in 2017 al begonnen met een nieuw ontwerp voor een nieuwe N-baan, die de “VanKolckbaan” moest gaan vervangen. De “VanKolckbaan” zou zolang blijven bestaan, totdat met de bouw van deze nieuwe N-baan begonnen zou worden, maar de noodgedwongen verhuizing heeft dus deze afbraak bespoedigd.
Er resten nu alleen nog herinneringen, video’s en foto’s aan de “VanKolckbaan”.

Nieuwe N-baan
Als er wat meer bekend is over deze baan, kan u dat hier ook volgen.

“K”-baan
De “K”-baan is vernoemd naar een bepaald type rails. Van deze rails zijn de rechter- en linkerspoorstaaf van elkaar geïsoleerd en is daardoor geschikt voor “gelijkstroom ” treinen zoals Fleischmann, Roco, Trix etc. Deze rail heeft echter ook de bekende Märklin puntcontacten in het midden. Door simpel een wisselstroomtrafo aan te sluiten, kunnen Märklin treinen ook over deze rail rijden. We hebben op onze “K”-baan 2 ovalen liggen. Op één ervan staat een Märklin wisselstroomtrafo aangesloten, op de andere een Fleischmann gelijkstroomtrafo. De “K”-baan is bedoeld om gewoon weer eens een paar van je treinen te zien rijden op clubavonden of om treinen te testen, als er ook aan de andere HO-baan gewerkt wordt.

“Z”-baan
De Z-baan (schaal 1:220) was oorspronkelijk een privébaan van een, helaas te vroeg overleden, lid van Baroniespoor. Deze baan is tot op de dag van vandaag een tastbare herinnering gebleven. Door de tand des tijds vervaalde het landschap en verouderden de elektrische eigenschappen sterk. Een klein groepje bekommerde zich er om en startte een restauratieproject, dat na de komst van het Dinamo-systeem weer werd opgepakt. Het resultaat is verbluffend geworden. Er zijn wel een paar concessies gedaan uit praktisch oogpunt. Als eerste verdween de bovenleiding omdat die een te grote belemmering vormde voor het schoon houden van de rails. Verder is het landschap aan de linkerzijde subtiel aangepast om ruimte te kunnen maken voor een inhaalspoor onder de berg. Om het verlies van de bovenleiding te compenseren, werden blokseinen geplaatst. Het station werd echt een station door het aanbrengen van perrons en een -onbeveiligde- spoorwegovergang er tussen. Het is een echt genot om nu deze mini-treintjes te zien rijden!

Rangeerbaan
De Rangeerbaan is zoals de naam al vermeldt een baan waarop je het rangeren kan beoefenen. Deze baan is in bruikleen van een oud-lid van Baroniespoor. Hij maakte deze baan om kinderen de mogelijkheid te geven zelf met treinen te manoeuvreren, te rangeren. Het is een Märklin-wisselstroombaan.

Kleine N-baan
Baroniespoor begon in 2005, MSV DeBeeck was toen nog zelfstandig, met de bouw van een kleine N-baan (schaal 1: 160). De bedoeling was een eenvoudig sporenplan te realiseren waarop met treinen over een paradetraject kon worden gereden. Het ontwerp was op basis van het zgn. hondenbot. Helaas is deze baan nog steeds niet voltooid, ofschoon hij wel compleet analoog bestuurbaar is.