Clubbanen

Banen algemeen

De banen die onze club inmiddels bezit, hebben allemaal een eigen identiteit, die mede bepaald is door de eigen ontstaansgeschiedenis.
Ook heeft iedere baan een eigen invloed gehad op de ontwikkeling van de betreffende club. Zowel de Bredabaan als de Beeckbaan (VanKolckbaaN, gesloopt per 02 januari 2018) hebben een eigen verhaal te vertellen van de beide verenigingen waaruit tenslotte de “MSV Baroniespoor” is ontstaan.

Een clubbaan is niet zomaar een modeltreinbaan in een bepaalde schaal. Een clubbaan weerspiegelt emotie. Emotie van de mensen die er vele uren hebben ingestoken, ieder op zijn eigen, persoonlijke manier. Mensen die er veel plezier aan hebben beleefd tijdens de bouw; die er hun creativiteit, kennis en kunde in hebben gestoken en dat vaak al vele jaren lang. Het is een genot om het “wij”-gevoel steeds intenser te beleven als op de clubdagen/avonden er weer een project zijn voltooiing nadert of op de momenten waarop wij ons presenteren tijdens open dagen of diverse beurzen/evenementen.

station Breda anno 1925 in HO

Bredabaan

Baroniespoor is als vereniging in 1986 in Etten-Leur opgericht om globaal gezegd onderlinge kennis uit te wisselen in modelspoorbouw. Voor dat doel werd al snel begonnen met het bouwen van een grote clubspoorbaan. Als onderwerp is gekozen om de stations met emplacementen van Roosendaal en Breda zoals het er omstreeks 1927 moest hebben uitgezien in H0 na te bouwen. Met de keuze voor het nabouwen van een historische werkelijkheid liep Baroniespoor toendertijd voorop, in wat later een landelijke trend zou worden. Nader speurwerk in 2017 in diverse archieven heeft de periode wat doen bijstellen naar “omstreeks 1925”.
Het oude houten (!) stationsgebouw uit die tijd paste niet helemaal bij een stad met allure als Breda, maar dat had wel een duidelijke militair strategische reden. Het oogde eigenlijk niet, maar nadat het gebied tussen station en stad was volgebouwd, ademde het wel een heel eigen sfeer uit. Het station ligt voor een groot deel op de buitenste verdedigingslinie van de vestingstad Breda.

De oorspronkelijke plannen in de beginjaren van onze vereniging waren zeer ambitieus. Het plan was om in één model naast het station van Breda ook de stations van Roosendaal en Etten-Leur na te bouwen en met elkaar te verbinden. Die plannen werden alleen maar grootser toen enkele leden van Baroniespoor in hun eigen woonplaatsen een eigen modelspoorvereniging opstartten. Zo ontstond eerst “MSG Railcontact” (Zevenbergen) en snel daarna “MSG Oudenbosch”. Hun modelbanen waren zo gebouwd dat ze naadloos te koppelen waren aan onze modelbaan. Als aan het eind van de jaren ’80 in Roosendaal “MSV Post B” als nieuwe modelspoorvereniging opgericht wordt, heeft dat als resultaat dat de delen van de baan met het emplacement van Roosendaal overgedaan worden aan deze vereniging. Onder leiding van een eveneens ex-Baroniespoorlid wordt vervolgens het gehele stationstraject met een grote hoeveelheid aan gebouwen uit Roosendaal in model gerealiseerd.
Binnen MSV Baroniespoor bleef het project “Station Breda anno 1927” natuurlijk overeind als het voornaamste project. De ontwikkeling van deze baan, zoals hij nu in zijn huidige vorm is, is eigenlijk in twee stappen gebeurd. De staat van de eerst ontworpen baan vertoonde na bijna 25 jaar heel wat manco’s.

In diverse opzichten voldeed de baan niet meer en moest deze ook geschikt gemaakt worden om naast analoog er ook digitaal mee te kunnen rijden.
Daarom is in 2013 gestart met de bouw van een geheel nieuwe baan, grotendeels in zijn huidige vorm waarbij de gebouwen van de oude baan uiteraard in stand bleven. Twee van de mooiste projecten die voorzien waren in het eerste baanontwerp maar die inmiddels gesneuveld waren, zullen in de nieuwe Bredabaan wel gerealiseerd worden; aan de Tilburg zijde: Het Kantoor van “bierbrouwerij De 3 Hoefijzers” en aan de Roosendaalse kant: “de Mark met Markbruggen”.

Nieuwe “N”-baan

Nadat de VanKolckbaan in 2018 wegens ruimtegebrek door een verhuizing gesloopt is, zijn we begonnen met een nieuwe N-baan. Deze bestond in eerste instantie uit het maken van ontwerpen. Het moest weer een “grote baan” worden, die bestond uit bewerkbare en goed te transporteren modules. Zeker ook gezien de beperkte ruimte waar we zaten.
Nadat we in april 2018 over een nieuwe ruimte konden beschikken, werd langzaam maar zeker ook begonnen aan de realisatie van deze baan. Inmiddels zijn een aantal modules wat betreft het leggen van rail gereed.

“Halt auf Verlangen”-baan

De ‘Halt auf Verlangen’-baan was ooit opgesteld in Rotterdam onder de vlag van Vereniging Spoorgroep Zwitserland (VSZ). Door omstandigheden moest de club(ruimte) eind 2017 verlaten worden. Na wat omzwervingen en een tijdje ook als los project in Loods11 te hebben gestaan, moet ook hier weer verschoven worden. Doordat er een nieuwe gebruiker bij kwam, moet ook de baan weer wijken, gelukkig kan de baan dan naar de ruimte van Baroniespoor verplaatst worden en zo is deze baan nu onderdeel van Baroniespoor geworden.
De ‘Halt auf Verlangen’-baan is nu de 9e baan in rij, die vanaf januari 2021 aan MSV Baroniespoor is toegevoegd.
Het tracé van de ‘Halt auf Verlangen’-baan ligt buiten onze landsgrenzen en is gebaseerd op een smalspoortraject tussen Davos en Filisur, wat te vinden is in Graubünden, Zwitserland. De baan is daarom dan ook geheel uitgevoerd in smalspoor en wel in schaal HOm.
Het stationnetje ‘Wiesen’ is bij het ontwerp van deze baan het uitgangspunt geweest, dat ook in werkelijkheid op een idyllische plek verscholen ligt in een diep dal nabij het ‘Wiesener viaduct’. Dit viaduct in HO is een pronkstuk van deze baan.

Station Etten-Leur-baan

Bij de oprichting van Baroniespoor heeft de oprichter van onze vereniging, Cor van der Meijde, zelf een begin gemaakt met het station en spooremplacement van Etten-Leur, geheel passend binnen het grotere geheel van de vereniging om de lijn “Breda-Roosendaal” te realiseren, maar ook om duidelijk de relatie uit te drukken dat we in Etten-Leur opgericht en gevestigd zijn. Helaas is dit project op een gegeven moment door ziekte en andere beslommeringen bij hem in de vergetelheid geraakt.
Na zijn overlijden (januari 2018) kwam het project weer tevoorschijn en wordt het nu door de vereniging nieuw leven ingeblazen. Om het te laten aansluiten op de Bredabaan wordt het ook in diezelfde periode gesitueerd. Het station in die periode lag niet in het centrum van Etten-Leur, zoals nu het geval is, maar centraal tussen Etten en Leur in een redelijk landelijke omgeving. Naar de scenery opvulling wordt nog druk gezocht in de archieven.

WeeNen-baan

Baroniespoor begon in 2005, MSV DeBeeck was toen nog zelfstandig, met de bouw van een kleine N-baan (schaal 1: 160). De bedoeling was een eenvoudig sporenplan te realiseren waarop met treinen over een paradetraject kon worden gereden. Het ontwerp was op basis van het zgn. hondenbot. Tot begin maart 2019 was deze baan, wat betreft scenery, nog steeds niet voltooid ofschoon hij wel compleet analoog bestuurbaar is. Bij de voorbereiding van de landelijke modelspoordagen van maart 2019 is de kleine N-baan, wat betreft scenery, flink onderhanden genomen en daardoor heeft de baan nu een fraai uiterlijk. Door deze metamorfose hebben we nu ook de naam aangepast naar; “De WeeNeNbaan”. Met deze baan gaan we nu ook naar kleinschalige tentoonstellingen, waar hij goed tot zijn recht komt.

“K”-baan

De “K”-baan is vernoemd naar een bepaald type rails. Van deze rails zijn de rechter- en linkerspoorstaaf van elkaar geïsoleerd en is daardoor geschikt voor “gelijkstroom ” treinen zoals Fleischmann, Roco, Trix etc. Deze rail heeft echter ook de bekende Märklin puntcontacten in het midden. Door simpel een wisselstroomtrafo aan te sluiten, kunnen Märklin treinen ook over deze rail rijden. We hebben op onze “K”-baan 2 ovalen liggen. Op één ervan staat een Märklin wisselstroomtrafo aangesloten, op de andere ovaal een Fleischmann gelijkstroomtrafo. De “K”-baan is bedoeld om gewoon weer eens een paar van je treinen te zien rijden op clubavonden of om treinen te testen, als er ook aan de andere HO-baan gewerkt wordt. Het bijzondere van deze baan is dat de leden elk op een stuk plaat van 100 x 50 cm een deel van de scenery voor hun rekening hebben genomen die nu tezamen de aankleding van de baan vormen.

“Z”-baan

De Z-baan (schaal 1:220) was oorspronkelijk een privébaan van het helaas te vroeg overleden clublid: Ab Zijlema. Deze baan is tot op de dag van vandaag een tastbare herinnering gebleven. Door de tand des tijds echter vervaalde het landschap en verouderden de elektrische eigenschappen sterk. Een klein groepje bekommerde zich er om en startte een restauratieproject en waarin op het gebied van besturing ook het Dinamo-systeem werd geïntegreerd. Het resultaat is verbluffend geworden. Er zijn wel een paar concessies gedaan uit praktisch oogpunt. Als eerste verdween de bovenleiding omdat die een te grote belemmering vormde voor het schoonhouden van de rails. Verder is het landschap aan de linkerzijde subtiel aangepast om ruimte te kunnen maken voor een inhaalspoor onder de berg. Om het verlies van de bovenleiding te compenseren, werden blokseinen geplaatst. Het toenmalige station werd een echt station door het aanbrengen van perrons en een -onbeveiligde- spoorwegovergang tussen deze perrons. Het is een echt genot om nu de mini-treintjes te zien rijden!

Rangeerbaan

De Rangeerbaan is zoals de naam al vermeldt een baan waarop je het rangeren kan beoefenen. Deze baan is in bruikleen van een oud-lid van Baroniespoor. Hij maakte deze baan om kinderen de mogelijkheid te geven zelf met treinen te kunnen manoeuvreren, rangeren. Het is een Märklin-wisselstroombaan.

4Heemskinderen-baan

In de periode van januari 2018 tot april 2018 zaten we redelijk klein behuisd in een lokaal van het voormalige schoolgebouw van “de 4Heemskinderen” en konden we onze banen alleen maar opslaan en niet opstellen. Om toch met een baan bezig te zijn, werd begonnen met een H0 baan ter grootte van een tafel (120 x 80 cm). Dit moest wel een baan worden waar wisselstroom locomotieven op konden rijden. In deze periode konden we het hele railplan uitleggen en gereedmaken. Voor onze verhuizing naar de Penningweg reed de eerste locomotief over de baan.
De aankleding moet dan nog wel uitgewerkt worden. Als herinnering aan ons verblijf aldaar, wordt het baantje: “de 4Heemskinderenbaan” genoemd. Na de verhuizing wordt hard gewerkt aan de scenery, zodat het baantje nu geheel gereed is Het is een robuust speelbaantje geworden waarop de kinderen van heel jong tot heel oud zelf het treinplezier kunnen beleven.