MSV Baroniespoor op de nieuwe locatie

We zijn nu inmiddels zo’n 8 weken op onze nieuwe locatie en hebben het geweldig naar ons zin, want we kunnen nu langzaam maar zeker weer onze banen compleet op bouwen. Er loopt op dit moment ook een groot project voor het ontwerp en uitvoering van een nieuwe N-baan, “De BaroNiestrecke”. Onze is K-baan al weer in zijn geheel opgezet en nu ook druk in gebruik, zodat er in H0 met zowel gelijkstroom als wisselstroom locomotieven gereden kan worden. Ook is de Z-baan getest en werkt weer naar behoren. In de tussentijd dat we bij de 4Heemskinderen zaten, hebben we […]

Lees verder

Aanpassing bouwperiode De Bredabaan

Aanpassing van de bouwperiode zoals vastgelegd in de doelstelling voor de bouw van De Bredabaan Nadat eind 2016 besloten was om de zichtlijnen van de Bredabaan aan te passen, bleek dat op de lange kanten van de baan geen scenery was voorzien. Na rijp beraad werd besloten om de westkant uit te breiden tot de Markkade. Dus er is weer druk gezocht in de archieven van Breda hoe de omgeving er rond 1927 uitgezien had. Op een oude tekening van het spoorplan rond 1920 stond een spoorhaven, wat ons een mooie uitdaging bood om daar ook mee verder te gaan. […]

Lees verder