West-Brabantse Modelspoordagen

Het kan weer. Op zaterdag 02 en zondag 03 oktober zijn weer de West-Brabantse Modelspoordagen, die we als gezamenlijke modelspoorverenigingen organiseren in de KSE in Etten-Leur. We zijn daar ook weer bij aanwezig. We hopen u weer te kunnen ontmoeten, weliswaar met de Corona restricties die nog steeds gelden, dus met een geldige Corona QR-code.

Lees verder

Weer van start

Het was voor de meesten van ons allemaal weer wennen. Er was in de afgelopen tijd nog wel veel gebeurd. Een nieuwe baan in de ruimte geplaatst, de bouwkundige lay-out van de ruimte verandert, alles zo achtergelaten na de melding van de “lockdown” van december. Dus de afgelopen clubdagen eerst maar alles opnieuw georganiseerd, sommige banen een nieuwe plaats gegeven en de zaken wat opgeruimd. Dus alles ziet er nu weer toonbaar uit en kunnen we weer een frisse start maken hopelijk nu zonder rare onderbrekingen. Nog wel binnen de nu geldende Covid-19 regels.

Lees verder

Aanpassing bouwperiode De Bredabaan

Aanpassing van de bouwperiode zoals vastgelegd in de doelstelling voor de bouw van De Bredabaan Nadat eind 2016 besloten was om de zichtlijnen van de Bredabaan aan te passen, bleek dat op de lange kanten van de baan geen scenery was voorzien. Na rijp beraad werd besloten om de westkant uit te breiden tot de Markkade. Dus er is weer druk gezocht in de archieven van Breda hoe de omgeving er rond 1927 uitgezien had. Op een oude tekening van het spoorplan rond 1920 stond een spoorhaven, wat ons een mooie uitdaging bood om daar ook mee verder te gaan. […]

Lees verder