Weer van start

Gelukkig gaat ook bij ons langzamerhand de knip weer van het slot en kunnen we weer beperkt samenkomen, waarbij alle veiligheidsaspecten in het kader van Covid-19 in acht genomen worden. Dit houdt ook in dat we niet met z’n allen tegelijkertijd bij elkaar kunnen komen, want we moeten ons wel houden aan de veilige 1,5 meter afstand. Maar desondanks is ook in het 1,5 meter formaat nu een bouwvergadering over de nieuwe N-baan gehouden. De Bredabaan is ook weer opgestart. Maar ook thuis blijven diorama’s gemaakt worden.

Lees verder