Aanpassen railplan Bredabaan rond de loc-loodsen

Na de scenery op de Bredabaan geplaatst te hebben, onder andere voor de laatst gehouden “Landelijke Modelspoor Dagen”, bleek dat een aantal routes rond de loc-loodsen niet echt mogelijk waren. Na het opnieuw bestuderen van het railplan uit de periode 1925, werd het duidelijk dat we ons bij het ontwerp niet geheel aan het toenmalige railplan gehouden hadden. Daarom is ook besloten om de trajecten rond de loc-loodsen, weliswaar met enige concessies, in zijn geheel aan te passen, zodat deze dan beter voldoen aan de situatie van 1925 en er nu ook leuke treinbewegingen gerealiseerd kunnen worden. Gezien het feit […]

Lees verder

Aanpassing bouwperiode De Bredabaan

Aanpassing van de bouwperiode zoals vastgelegd in de doelstelling voor de bouw van De Bredabaan Nadat eind 2016 besloten was om de zichtlijnen van de Bredabaan aan te passen, bleek dat op de lange kanten van de baan geen scenery was voorzien. Na rijp beraad werd besloten om de westkant uit te breiden tot de Markkade. Dus er is weer druk gezocht in de archieven van Breda hoe de omgeving er rond 1927 uitgezien had. Op een oude tekening van het spoorplan rond 1920 stond een spoorhaven, wat ons een mooie uitdaging bood om daar ook mee verder te gaan. […]

Lees verder