Open Huis op 25 en 26 maart 2023

Op 25 en 26 maart 2023 houden we van 10:00 tot 16:00 open huis en laten wij jou de diverse aspecten zien van modelspoor. Van het rijden met treinen, het ontwerpen van een baan, het digitaliseren van licht en bewegingen middels micro-processoren, het bouwen van zelf ontworpen gebouwen of vanaf bouwtekeningen. Je kan ook proberen te rangeren op onze oefenbaan. Voor de jongsten is er ook een speelkleed met houten rail en houten treinen. Mocht jezelf nog een trein hebben die niet meer rijden wil, kan je die ook meenemen, er is ook een treindokter aanwezig.

Lees verder

Aanpassen railplan Bredabaan rond de loc-loodsen

Na de scenery op de Bredabaan geplaatst te hebben, onder andere voor de laatst gehouden “Landelijke Modelspoor Dagen”, bleek dat een aantal routes rond de loc-loodsen niet echt mogelijk waren. Na het opnieuw bestuderen van het railplan uit de periode 1925, werd het duidelijk dat we ons bij het ontwerp niet geheel aan het toenmalige railplan gehouden hadden. Daarom is ook besloten om de trajecten rond de loc-loodsen, weliswaar met enige concessies, in zijn geheel aan te passen, zodat deze dan beter voldoen aan de situatie van 1925 en er nu ook leuke treinbewegingen gerealiseerd kunnen worden. Gezien het feit […]

Lees verder

Aanpassing bouwperiode De Bredabaan

Aanpassing van de bouwperiode zoals vastgelegd in de doelstelling voor de bouw van De Bredabaan Nadat eind 2016 besloten was om de zichtlijnen van de Bredabaan aan te passen, bleek dat op de lange kanten van de baan geen scenery was voorzien. Na rijp beraad werd besloten om de westkant uit te breiden tot de Markkade. Dus er is weer druk gezocht in de archieven van Breda hoe de omgeving er rond 1927 uitgezien had. Op een oude tekening van het spoorplan rond 1920 stond een spoorhaven, wat ons een mooie uitdaging bood om daar ook mee verder te gaan. […]

Lees verder