Eerste presentatie nieuwe N-baan

Na de verhuizing vanuit de Grauwe Polder, waar onze oude N-baan de VanKolckbaaN deze verhuizing niet overleefd heeft, zijn we gestart met het ontwerpen van een nieuwe N-baan. Nu zijn we zover dat we ook het definitieve ontwerp kunnen laten zien in een mooie presentatie, welke door Jac gemaakt is. De baan ziet er schitterend uit, zodat we met smart zitten te wachten dat we weer aan de slag kunnen om deze ook in werkelijkheid te kunnen gaan bouwen.    

Lees verder

Hoe wij als Baroniespoor de COVID-19 de dagen proberen door te komen

Helaas is het nu niet meer mogelijk om clubbijeenkomsten te houden, maar we willen jullie niet onthouden van informatie over modelspoorbouw; hoe wij daar mee bezig zijn bij onze vereniging. Waarbij we verschillende aspecten proberen te belichten, zoals we dit doen bij Baroniespoor. Daarom hebben we op onze website een tab aangemaakt “extra” waar leden laten zien, waar ze mee bezig zijn of waar ze laten zien wat ze al gemaakt hebben en waar ze trots op zijn. Deze pagina wordt regelmatig van nieuwe content voorzien, dus houd hem in de gaten.

Lees verder

Clubdagen voorlopig opgeschort door COVID-19

Helaas voor ons staan de seinen nu op rood en staan dus ook onze treinen stil. Dit betekent dan ook dat de clubdagen op de dinsdagen tot tenminste 6 april opgeschort zijn. Waarbij het echter kan gebeuren dat dit nog langer kan duren al naar gelang het advies van de overheid. Wanneer we weer clubdagen kunnen houden, zullen we dit ook vermelden op onze site maar ook op onze facebookpagina

Lees verder

Update Landelijke Modelspoor Dagen 2020 bij Baroniespoor

Wij, als MSV Baroniespoor, hebben besloten om de open dagen van 28 en 29 maart die door ons gepland zijn NIET door te laten gaan, gezien de situatie met het Corona virus (COVID-19) hier in Brabant. Voor zover mogelijk blijven we natuurlijk ons wel voorbereiden om, als het kan, weer een mooie presentatie te geven van onze banen. Als voorproefje het “nieuwe kolenpark” van station Breda 1925.  

Lees verder

Aanpassing bouwperiode De Bredabaan

Aanpassing van de bouwperiode zoals vastgelegd in de doelstelling voor de bouw van De Bredabaan Nadat eind 2016 besloten was om de zichtlijnen van de Bredabaan aan te passen, bleek dat op de lange kanten van de baan geen scenery was voorzien. Na rijp beraad werd besloten om de westkant uit te breiden tot de Markkade. Dus er is weer druk gezocht in de archieven van Breda hoe de omgeving er rond 1927 uitgezien had. Op een oude tekening van het spoorplan rond 1920 stond een spoorhaven, wat ons een mooie uitdaging bood om daar ook mee verder te gaan. […]

Lees verder