Weer van start

Gelukkig gaat ook bij ons langzamerhand de knip weer van het slot en kunnen we weer beperkt samenkomen, waarbij alle veiligheidsaspecten in het kader van Covid-19 in acht genomen worden. Dit houdt ook in dat we niet met z’n allen tegelijkertijd bij elkaar kunnen komen, want we moeten ons wel houden aan de veilige 1,5 meter afstand. Maar desondanks is ook in het 1,5 meter formaat nu een bouwvergadering over de nieuwe N-baan gehouden. De Bredabaan is ook weer opgestart. Maar ook thuis blijven diorama’s gemaakt worden.

Lees verder

Eerste presentatie nieuwe N-baan

Na de verhuizing vanuit de Grauwe Polder, waar onze oude N-baan de VanKolckbaaN deze verhuizing niet overleefd heeft, zijn we gestart met het ontwerpen van een nieuwe N-baan. Nu zijn we zover dat we ook het definitieve ontwerp kunnen laten zien in een mooie presentatie, welke door Jac gemaakt is. De baan ziet er schitterend uit, zodat we met smart zitten te wachten dat we weer aan de slag kunnen om deze ook in werkelijkheid te kunnen gaan bouwen.    

Lees verder

Aanpassing bouwperiode De Bredabaan

Aanpassing van de bouwperiode zoals vastgelegd in de doelstelling voor de bouw van De Bredabaan Nadat eind 2016 besloten was om de zichtlijnen van de Bredabaan aan te passen, bleek dat op de lange kanten van de baan geen scenery was voorzien. Na rijp beraad werd besloten om de westkant uit te breiden tot de Markkade. Dus er is weer druk gezocht in de archieven van Breda hoe de omgeving er rond 1927 uitgezien had. Op een oude tekening van het spoorplan rond 1920 stond een spoorhaven, wat ons een mooie uitdaging bood om daar ook mee verder te gaan. […]

Lees verder