INLEIDING

In 1999 werd in Prinsenbeek modelspoorvereniging MSV “De Beeck” opgericht. Een aantal enthousiaste N-spoorders besluit dan een baan te gaan bouwen die een berglandschap moet weergeven. Zij  kiezen bewust niet voor een bepaalde plaats of streek. Het landschap en traject zijn geheel uit eigen fantasie ontstaan. Fantasie, gebaseerd op herinneringen en ervaringen. De landschappen moeten ook in de werkelijkheid kunnen voorkomen. Je zou jezelf kunnen voorstellen dat je in Zuid-Limburg vertrokken bent naar Oostenrijk of naar Zwitserland en reist via het prachtige Duitse landschap. Per 1 januari 2010 is MSV De Beeck opgegaan in MSV Baroniespoor. Vanaf dat moment wordt deze baan aangeduid als de  “Beeckbaan”.  De grote aanjager achter deze baan was André van Kolck. Hij was ook grotendeels de bedenker van het geheel. Helaas overleed André op 17 juli 2013. Om hem te danken voor zijn inzet en om een blijvende herinnering aan hem te hebben is, in overleg met de nabestaanden, besloten deze baan voortaan VanKolckbaaN te noemen.

DE BOUW

De "VanKolckbaaN" is een zogeheten segmentenbaan en is hoofdzakelijk samengesteld uit modules van 120 x 80 cm. 

Nadat in 1999 is gestart met de bouw, is het in de loop van het jaar 2003 eindelijk zover dat de eerste treinen op de baan rijden. De aansturing is op dat moment nog volledig analoog. Er is wel een blokbeveiliging toegepast. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het zgn. van Meekerensysteem van (thans) Mecktronics
Met dit systeem is het mogelijk om blokbeveiliging toe te passen en de treinen geleidelijk te laten optrekken  en -afremmen. Samen met de hoofdlijn (paradebaan) draait ook de tandradbaan op dat moment geheel (analoog) automatisch op het van Meekeren-systeem. Vrij snel nadat de eerste treinen hun ronden rijden blijkt het sporenplan van de zijlijn niet te bevallen. Ook het tandradtraject reed niet echt soepel. Met name in enkele krappe bochten ontsporen de locjes vaak . Daarom is besloten tot een ingrijpende verbouwing van de zijlijn en verbetering van het tandradtraject. Die verbouwing wordt medio 2006 afgerond. Door deze wijzigingen is het sporenplan aardig ingewikkeld geworden, wat er mede oorzaak van is dat analoge aansturing van de zijlijn wel heel erg ingewikkeld is geworden. Dat moet je met een systeem dat bedoeld is voor eenvoudige blokbeveiliging niet willen, vooral niet als de oplossing zal moeten worden gezocht in het gebruik van micro-processors. Daarvoor is het systeem niet ontworpen en het zal de totaalprijs van de besturing erg opdrijven. Helaas heeft dat tot gevolg dat ook na deze ingrijpende verbouwing alleen op de paradebaan beperkt treinen kunnen rijden. Het rijgedrag laat ook duidelijk te wensen over. We zien ook geen mogelijkheden om dat binnen het gebruikte aansturingssysteem te verbeteren, omdat ieder blok voor alle treinen dezelfde rijspanning heeft. Daarnaast blijkt dat tijdens de verbouwing van het tandrad enkele fatale fouten in de bedrading zijn gemaakt, waardoor van enkele locjes de stroomafnemertjes wegbranden en enkele van Meekerenmodules spontaan tijdelijk als rook-generatoren werken.

Een andere complicatie is dat de vereniging zelf niet beschikt over rijdend materieel. Op de verenigingsbaan wordt gereden met privé-materieel van de leden. Zou je kiezen voor volledige digitalisering, dan verplicht dat eigenlijk de leden om ook van analoog naar digitaal over te stappen op hun privébaan met alle kosten erbij zoals aanschaf van decoders en de inbouw ervan. Er zijn leden met een aanzienlijke collectie!! Sommige leden echter kopen wel digitale locs en treinstellen. Vele decoders die analoogherkenning hebben, kunnen de fase-aansnijding waarop het Van Meekerensysteem berust, echter niet als gelijkspanning herkennen en "zien" daarin onherkenbare digitale codes. 

DE AANSTURING
We worden daarom genoodzaakt om uit te kijken naar een andere aansturing. Geheel overstappen naar een digitaal systeem zal tot gevolg hebben dat analoog materieel niet kan rijden. Omdat ook dat geen optie is moet gezocht worden naar een combinatiemogelijkheid. En die mogelijkheid bestaat!
Twee van onze leden hebben inmiddels op hun privébaan de overstap gemaakt naar DINAMO van Van Perlo Electronica & Besturingstechniek.
DINAMO is een hybridesysteem, waarmee zowel analoge- als digitale treinen tegelijk op de baan kunnen rijden.
Een andere, niet onbelangrijke, factor is dat het ook een betaalbaar systeem is. Het heeft bovendien zijn bestaansrecht al bewezen, want het wordt namelijk ook gebruikt op de banen van MINIWORLD in Rotterdam. 
Dit en de positieve ervaringen van onze leden op hun privébaan heeft ons doen besluiten de clubbaan ook te gaan aansturen met DINAMO. Voor de besturing met de PC gaan we gebruik maken van het welbekende gratis programma "Koploper" van Pahasoft. Dit programma ondersteunt ook de meeste andere digitale systemen. De ontwikkeling van "Koploper" is onlangs gestopt. Pahasoft gaat zich nu vooral bezig houden met oplossen van kleine probleempjes en het geven van ondersteuning. Er volgen nu vooral correctie-updates. Er is overigens nu een tweede Nederlands programma op de markt. Het ondersteunt specifiek DINAMO, maar ook de meeste overige digitale systemen . Het is niet gratis, maar wel betaalbaar en heeft een moderne, frisse look: iTrain.

In het vierde kwartaal van 2008 is begonnen met de grote ombouw van analoge baan naar computer-gestuurde baan. Daarvoor moet een groot deel van de bedrading vervangen en gewijzigd worden. Ook moet de blokindeling van de baan veranderen. Terwijl een aantal leden zich bezig houdt met de technische ombouw storten een paar anderen zich op de scenery, die hier en daar nog moet worden afgewerkt of verfraaid. Daarnaast moet steeds het nodige hersteld worden als gevolg van de uitgevoerde "verbouwingen".
Met een enorme inzet is aan dit project gewerkt en in maart 2010 is uiteindelijk het haast onmogelijke gerealiseerd: de gehele VanKolckbaaN is nagenoeg storingsvrij rijdend en ziet er schitterend uit.
Op RAIL 2010 in Houten presenteren we de VanKolckbaaN (toen nog Beeckbaan), volledig computer gestuurd. Ook de tandradbaan is nu in bedrijf en geautomatiseerd. Het draait bijna perfect. Bijna, want er blijken nog wat kinderziekten te overwinnen. Die worden vooral veroorzaakt door het nog niet goed ingewerkt zijn op de vele mogelijkheden van het programma Koploper. Met aanwijzingen van de ontwerper van Dinamo Leon van Perlo, Frans Staal van PiCommiT en een Koploper-expert van Miniworld hebben we op RAIL 2010 een goed draaiende VanKolckbaaN kunnen presenteren!
In april 2010, tijdens onze open dagen, blijken de meeste kinderziekten eruit en presenteren we een werkelijk geweldig draaiende baan.

HET SPORENPLAN.

Zoals vermeld is de VanKolckbaaN geheel uit modules opgebouwd. Zoals op bovenstaande tekening ziet, heeft de baan een totale lengte van 18 meter en is hij op het breedste punt 4,5 meter. (effectief 5 mtr ivm loopgang achter de grote keerlus).
De Paradebaan strekt zich uit van punt A, "kleine keerlus", via punt B naar punt C. Even voorbij punt C verdwijnen de treinen dan uit het zicht naar de "Keerlus Hoofdbaan". De paradebaan blijft helemaal in het dal.
Om de zijlijn te kunnen bereiken verlaten de treinen de paradebaan halverwege de route van A naar B, om dan bij B te verdwijnen en buiten beeld achter C door te rijden naar het dalstation D. Tussen punt C en D komen ze weer te voorschijn en rijden het dalstation binnen. Bij D verdwijnen de treinen dan uit het zicht naar de "Keerlus zijlijn". Vervolgens komen ze vanuit deze keerlus terug naar het station om daarna via het traject achter de bergen tussen C en B op een hoger niveau weer in beeld te komen. Halverwege punt B en A splitst de lijn in twee richtingen. Beide lijnen verdwijnen in een tunnel om na enige tijd weer terug in zicht te komen. Net voor punt A komen beide lijnen weer samen. Volgt u nog? Dat is maar goed ook, want al die enkelsporige trajecten worden ook nog eens in beide richtingen bereden! De treinen die van de zijlijn naar de paradebaan mogen, takken in ter hoogte van punt C.

De tandradbaan is enkelsporig en vertrekt vanuit het dalstation bij D. Hij begint dan meteen aan een sterke stijging naar punt C om van daaruit hoog boven het dal door te rijden naar de passeerhalte tussen C en B. Vervolgens wordt een brug over een diep ravijn gepasseerd naar punt B waarna de tandrad een tweede stijle klim maakt alvorens in het bergdorp aan te komen. De haltes van de tandradbaan zijn beide 2-sporige kopstations. 

De schermen van Koploper geven heel schematisch de drie baandelen weer. Achtereenvolgens zijn dit:

HOOFDBAAN met het voorliggende

PARADESPOOR en de OPSTELKEERLUS

De zijlijn, ofwel intern de "Museumlijn" genoemd, geeft hier ook haar geheimen prijs.

En natuurlijk het traject dat de tandradtreinen moeten afleggen:Voorjaar 2012 voeren de leden een grote onderhoudsbeurt uit en worden er tegelijkertijd een aantal forse veranderingen aangebracht, die stuk voor stuk behoorlijk in het oog springen.

De volledige herbouw van Kasteel "Kehrstein" nadat haar oude fundamenten werden blootgelegd door een onverwachte aardverschuiving.

Kehrstein is te vinden aan het linker beginpunt van de baan (bij letter A).

Het kasteel is voor het publiek opengesteld en de lokale spoorwegdirectie heeft besloten om er ook een halteplaats te gaan realiseren. Dat zal nog wel even duren door de beperkte ruimte waar toch de nodige veiligheidseisen gelden.

In de "knik" halverwege de baan werd bij het tandrad passeerspoor een eenvoudig, maar modern dalstation ingericht voor de kabelbaan. 

Deze kabelbaan verzorgt een rechtstreekse verbinding naar het hoogste punt op de baan: "VanKolckblickhöhe" . 

De kabelbaan heeft 2 gondels, die ongeveer vijf minuten nodig hebben om de afstand basisstation - hoogste punt af leggen om de tandradpassagiers te laten genieten van het uitzicht op VanKolckblickhöhe. Sta eens even stil bij dit stuk van ons diorama en voel de enorme hoogte/dieptewerking! 

Het dalstation van de MuseumSpoorweg 

is verbouwd en men is nu in staat om de toeristen die worden verwacht, fatsoenlijk op te vangen. De plaatselijke neringdoenden hebben daar goed op ingespeeld en de nieuwe weekmarkt is in volle gang. 

Voorlopig moeten de voetgangers die de rails oversteken, goed opletten, want er is vrij druk treinverkeer. Hier zijn dan ook plannen in de maak om de overgangen veiliger te maken met spoorbomen.  

De spoorwegdirectie moet echter de financieën daarvoor nog rond breien.

Ergens tussen VanKolckblickhöhe en Kehrstein vestigde zich een nieuwe Bierstube, die vrij goed wordt bezocht. Wij denken dat dit komt omdat ze er eerlijk bier uit eigen brouwerij tappen. Muzikanten blijken dat erg te waarderen en komen daar gezellig repeteren. Leuke jamsessies lopen dan al gauw uit op een heus optreden en voordat je het weet heb je al een klein festivalletje te pakken! Als je er in de buurt komt, kun je de gezellige Landlermusik al horen!

Op de bakken wordt op de diverse plaatsen steeds meer verlichting aangebracht.  Daarmee is op het station al een begin gemaakt. In de miniatuurwerkplaats staan al nieuwe lantaarns op de testbank en het wachten is nog op een schilderbeurt. Daarna worden ze geplaatst!