Baroniespoor begon in 2005, MSV DeBeeck was toen nog zelfstandig, met de bouw van een kleine N-baan (schaal 1: 160). De bedoeling was een eenvoudig sporenplan te realiseren waarop met treinen over een paradetraject kon worden gereden. Het ontwerp was op basis van het zgn. hondebot en zou worden voorzien van een paar bergen en tunnels.

Toen we in mei 2010 de voormalige gymzaal in Prinsenbeek moesten verlaten is deze baan ingepakt en in de opslag gegaan. Sindsdien is hij niet meer uit de verpakking geweest.

De rails waren al wel allemaal op de baan geplaatst en voorzien van bedding en er konden al (analoog aangestuurd) treinen op rijden. Er was inmiddels een begin gemaakt met de scenery. Helaas zal door ruimtegebrek deze baan nog in de opslag moeten blijven. Laten we hopen dat dit niet al te lang meer duurt. Maar zelfs al komt de baan "uit de mottenballen", dan nog zitten we met een half afgebouwd project, dat uiteindelijk alleen maar een relatief kort parade-traject laat zien. Op initiatief van John Bal gaan enkele leden nu onderzoeken, of deze baan bruikbaar is om te combineren met de "verkorte" versie van de VanKolckbaan. Zou dat lukken, dan kunnen we in de toekomst de VanKolckbaan ook in kleinere ruimten dan 18 meter (!!) ten toon stellen.  Wordt vervolgd.