Baroniespoor is al op veel plaatsen gehuisvest geweest. Onder andere rond 1990 enkele jaren in de Nobelaer (De Harre) in Etten. Van 1995 tot 2006 in activiteitencentrum het Turfschip in Leur. Omdat we dat pand moesten verlaten zijn we ingetrokken bij onze zustervereniging MSV De Beeck. We hebben daar tot 1 mei 2010 samen gebruik gemaakt van de voormalige gymzaal van de Apolloschool in Prinsenbeek.In 2009 zijn onze verenigingen samengegaan en zijn we verder gegaan onder de naam MSV Baroniespoor.

I.v.m. sloop moesten we ook uit Prinsenbeek vertrekken. Sinds 1 mei 2010 zijn we weer gevestigd in het Turfschip in Etten-Leur. Ons materiaal konden we gelukkig opslaan in een bedrijfsruimte in Raamsdonksveer. Ook dat bleek van tijdelijke aard. Op 1 maart 2013 moesten we ook daar vertrekken.

Als een geschenk uit de hemel kregen we een geweldige leegstaande bedrijfsruimte aan het Trivium in Etten-Leur tot onze beschikking. Dit heeft ons de mogelijkheid geboden voor (tijdelijke) opslag van onze banen en.......nog belangrijker, we hadden daar genoeg ruimte om te kunnen werken aan de opbouw van onze nieuwe Bredabaan. Omdat die ruimte alleen overdag toegankelijk was bleven onze clubavonden en ons bezoekadres in het Turfschip in Etten-Leur. 

Op 31 maart 2014 moesten wij en ook de andere gebruikers de ruimte aan het Trivium verlaten. Gelukkig konden we toen terecht in een leegstaand winkelpand aan de Bisschopsmolenstraat in Etten-Leur. Maar............je raadt het al, ook deze ruimte hebben we inmiddels moeten verlaten, zodat we sinds 1 juni 2014 opnieuw zonder werkruimte kwamen te zitten. Gelukkig vonden we nog wel ruimte om onze spullen op te slaan.

Sinds 24 november 2014 hebben we echter weer onderdak. We hebben sinds die datum een grote ruimte in het voormalige Praxispand aan de Grauwe Polder 50 (hoek Mon Plaisir) in Etten-Leur in gebruik gekregen. We kunnen daar weer werken aan de verdere opbouw van de Bredabaan, maar ook kunnen we een aantal andere van onze banen daar opzetten, zodat we met treinen in diverse schalen kunnen rijden. 

Momenteel hebben we onze clubbijeenkomsten alleen aan de Grauwe Polder (dus niet meer in het Tuyrfschip). We moeten namelijk al onze tijd benutten om de Bredabaan helemaal af te werken en tijdig in bedrijf te hebben als ook het nieuwe station in Breda in 2016 in gebruik wordt genomen.