De banen die onze club bezit hebben allemaal een eigen identiteit. Die is mede bepaald door het eigen ontstaansverhaal. Ook heeft iedere baan een eigen invloed gehad op de ontwikkeling van de betreffende club. Zowel de Bredabaan als de Beeckbaan hebben een eigen verhaal te vertellen en hebben ieder voor zich invloed gehad op de betreffende vereniging.


Bredabaan
Baroniespoor is als vereniging opgericht om het station van Breda zoals het er omstreeks 1925 moet hebben uitgezien, in model na te bouwen. Het oude houten (!) gebouw oogde eigenlijk niet, maar het ademde wel een heel bijzondere, gezellige, sfeer. Het pleit voor Breda, dat je van daaruit per spoor enkele interessante richtingen uit kunt. Zo ook in model. Mensen uit Zevenbergen kregen het idee om de treinbewegingen rondom de suikerindustrie vorm te geven. Zo ontstond een nieuwe vereniging, Railkontakt. Hun weergave van de suikerfabriek en het dorp Zevenbergen inclusief het station is zeer fraai en indrukwekkend. Helaas voor Baroniespoor vertrokken er toen wel enkele begenadigde bouwers!
Hetzelfde gebeurde in de modelrichting Roosendaal. Minstens even interessant als Breda en, laten we eerlijk zijn, als stationsgebouw veel indukwekkender. Ook uit deze regio kregen enkele leden van Baroniespoor het creatieve idee om.....of waren het creatieve mensen die een idee kregen? MSV Roosendaal post B was geboren en ging als zelfstandige vereniging zeer succesvol verder.


VanKolckbaaN
De VanKolckbaan zou oorspronkelijk als inbreng in een NedTrack baan worden gebouwd. Destijds was er in Breda een kleine vereniging die zich toelegde op N-spoor: "De 7duizendjes". De naam was ontleend aan de kleine Fleischmannn stoomlocjes, bestelnr. 7000. Het clubje stierf een roemloze dood, maar enkele "leden" hadden al zoveel gebouwd, dat ze daarmee verder wilden. Die leden kwamen uit Prinsenbeek en Bavel. De naam MSV De Beeck werd gekozen en de "Beeckbaan" is inmiddels al op diverse tentoonstellingen en beurzen te zien geweest. André van Kolck was dé man achter deze baan. Het ontwerp is voor een groot deel aan zijn brein ontsproten. Hij was ook degene die de andere leden wist te stimuleren te werken aan deze baan en die te maken tot het juweeltje dat het nu is. Helaas is André op 17 juli 2013 overleden. Om hem te eren en te danken en ook voor altijd in herinnering te houden is besloten de Beeckbaan om te dopen in "VanKolckbaaN".  
Gedurende 10 jaar heeft MSV De Beeck gebruik kunnen maken van de oude gymzaal bij de Apolloschool en heeft de laatste 3 jaren voor de sloop ook onderdak geboden aan Baroniespoor. Enkele weken vóór het vertrek uit de gymzaal gingen beide verenigingen samen verder onder de naam Baroniespoor.


Z-baan
De Z-baan was oorspronkelijk een privébaan van een, helaas te vroeg overleden, lid van Baroniespoor. Deze baan is tot op de dag van vandaag een tastbare herinnering gebleven. Door de tand des tijds vervaalde het landschap en verouderden de electrische eigenschappen sterk. Een klein groepje bekommerde zich er om en startte een restauratieproject, dat na de komst van het Dinamo-systeem weer werd opgepakt. Het resultaat is verbluffend geworden. Er zijn wel een paar concessies gedaan uit praktisch oogpunt. Als eerste verdween de bovenleiding omdat die een te grote belemmering vormde voor het schoon houden van de rails. Verder is het landschap aan de linkerzijde subtiel aangepast om ruimte te kunnen maken voor een inhaalspoor onder de berg. Om het verlies van de bovenleiding te compenseren, werden blokseinen geplaatst. Het station werd echt een station door het aanbrengen van perrons en een -onbeveiligde- spoorovergang er tussen. Het is een echt genot om nu deze mini-treintjes te zien rijden!


Een clubbaan is daarom niet zomaar een modeltreinbaan in een bepaalde schaal. Een clubbaan weerspiegelt emotie. Emotie van de mensen die er vele uren hebben ingestoken, ieder op zijn eigen, persoonlijke manier. Mensen die er veel plezier aan hebben beleefd tijdens de bouw; die er hun creativiteit in hebben gestoken en dat vaak vele jaren lang. Ook onderlinge botsingen van kartakters van de clubleden horen daar dus nadrukkelijk bij! Het is een genot om het "wij"-gevoel steeds vaker te beleven op de clubavonden en tijdens de deelnames aan beurzen als Eurospoor en Rail.