Baroniespoor is in 1986 begonnen met het station Breda anno 1927.

Deze baan vertoonde heel wat manco's en moest ook geschikt worden gemaakt voor digitaal rijden.  Daarom is in 2013 gestart met de herbouw van deze baan.  Op de beide onderliggende pagina's en in het fotoboek vind je meer informatie over de oude en de nieuwe in aanbouw zijnde baan.