Na de verhuizing vanuit Raamsdonksveer hebben we nu een mooie werkruimte om deze baan te bouwen.  En daar zijn we nu met volle kracht aan begonnen! Op 19 maart 2013 hebben we de eerste schroeven in het hout gedraaid. De eerste 10 "bakken" zijn al gebouwd en staan nu keurig opgestapeld te wachten op verdere bewerking.

26 maart 2013 

Tegelijkertijd zijn enkele andere leden begonnen met het onderstel. Voor de VanKolckbaan gebruiken we daarvoor al jaren trussen. We zijn daar heel tevreden over en omdat dit een stabiel onderstel biedt, wat belangrijk is voor een goede treinenloop, hebben we besloten dit materiaal ook te gaan gebruiken voor de Bredabaan.

Die Bredabaan wordt heel anders van vorm dus is daarvoor ook een heel andere opstelling van de trussen nodig. Lekker multifunctioneel materiaal trouwens, vooral als je zo veel mogelijk met eenheidsmaten werkt. Na wat passen en meten hebben we een proefopstelling  opgebouwd om te kijken of de theorie op papier klopt met de werkelijkheid. De basis gaat bestaan uit 3 "tafels" die u links op de foto ziet. Elk van die tafels bestaat uit 2 aan elkaar gekoppelde trussen en worden onderling verbonden met -aan ieder trussdeel- 2 alu buizen van 2 meter. Onze berekeningen bleken daadwerkelijk te kloppen, dus we kunnen de benodigde exta onderdelen gaan bestellen.

Dit onderstel gaan we nu gebruiken om steeds de bakken zo zuiver mogelijk aan elkaar te koppelen en daarna de rails te leggen. Liggen de rails, dan worden deze op de bakovergangen doorgeslepen, waarna de bakken kunnen verhuizen naar de clubruimte in het Turfschip, waar we aan de bedrading en de scenery gaan werken.

In totaal gaat de baan uit 20 bakken bestaan. Op de achterste 10 bakken komen de fyddle yard en het schaduwspoor met keerlussen. De bouw daarvan vergt wat meer pas- en meetwerk. Ze zijn veel bewerkelijker en het is ook een nauwkeurig werkje. Immers de uitsparingen voor het schaduwspoor en de hellingen daar naar toe moeten voor de verschillende bakken goed op elkaar aansluiten. Toch hebben we ook voor deze bakken op 26 maart flink vorderingen gemaakt. Inmiddels zijn de raamwerken voor 6 van deze bakken gemonteerd. Ze wachten nu op het gereedkomen van het onderstel. Ze moeten namelijk goed gesteld kunnen worden om de "rijplaten" op gelijke hoogten te kunnen aanbrengen.  Een fraai stilleven bieden deze stapels waarop over een tijd Breda anno 1927 wordt uitgebeeld. 

Niet alleen de timmerlui en trussenbouwers zijn aan de slag. Op de oude Bredabaan zaten heel wat rail en vele wissels. Die zijn er zo zorgvuldig mogelijk vanaf gehaald. Helaas konden daarbij niet alle rails bewaard blijven. De wissels hebben het wel bijna allemaal overleefd. Maar de oude baan was al helemaal voorzien van ingestrooide railbedding. Die was met behulp van houtlijm bevestigd en bleef dus nog al eens aan de verwijderde rails hangen. Om de rails te kunnen hergebruiken moet die oude bedding wel verwijderd worden. Een vervelend werkje wat wel moet gebeuren. Dus ook daarop storten enkele van onze leden zich, toch wel enthousiast.

De leverancier van het hout bleek niet helemaal precies volgens de opgegeven maten te hebben gezaagd, zodat er hier en daar aan de bakken nog wat correctiewerk moest worden gedaan, voordat ze gebruikt kunnen gaan worden. Maar met een timmerman in huis is dat geen enkel probleem.

Inmiddels zijn alle ontbrekende delen voor het onderstel afgeleverd, zodat ook daar aan kan worden gesleuteld.  Na het nodige draai- en stelwerk staat het onderstel uiteindelijk op zijn plaats en staan we ons te verwonderen over de toch wel enorme lengte van onze nieuwe baan. Dat wordt nog een graadje erger als we ook de bakken er eens los bovenop leggen. Dan zie je het resultaat zo als we dat op 9 april 2013 hebben bereikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om deze mijlpaal te vieren hebben we alvast maar een eerste boom "geplant".

23-4-2013.

Inmiddels zijn er weer flink wat werkzaamheden verricht. Zo zijn alle bakken nu onderling met elkaar verbonden, zodat we nu 

duidelijk kunnen zien, dat de hele baan keurig waterpas op het frame ligt. Het ziet er erg strak uit en we zien hier nu al een garantie voor een vlekkeloos sporenverloop straks. De ondergrond voor alle klimmende en dalende sporen is nagenoeg gelegd en helemaal gevlakt. De volgende stap, het leggen en lijmen van het kurkbed op de verdiepte delen kan volgende week al worden gezet. Helaas zijn er vandaag geen foto's gemaakt.

Op het gebied van de electronica etc. zijn inmiddels ook de nodige vorderingen gemaakt. De aangekochte Dinamo-onderdelen zijn door Arie gebouwd en/of aangepast aan het gebruik voor zowel de VanKolckbaan als de Bredabaan. Het hele baanontwerp is nu ook vertaald naar de volledige bedrading voor Dinamo. Per bak zijn alle details uitgewerkt op 2 à 3 A4-tjes. Alle draadjes vanaf de blokdelen, wissels, seinen en lampjes naar de connectoren zijn nu bekend.  

 

14-5-2013.                   

Weer een belangrijke mijlpaal. De eerste rails zijn gelegd. Vorige week waren we al begonnen met het plakken van de kurk als onderlaag. Vandaag hebben we daaraan verder gewerkt. De railploeg kwam daar meteen achteraan. De beide keerlussen zijn al van rails voorzien en ook enkele hellingbanen. De eerste stoomloc "denderde" kort daarna van de afdaling naar de keerlus aan de Tilburgse kant.

We gaan lekker op deze manier. Inmiddels is ook het besluit genomen om de baan uit te voeren met flexibele rails van Peco. Na het afwegen van de voor- en nadelen hebben we besloten de code 83 rails te gaan gebruiken.

De bestelling is geplaatst en nu maar hopen dat de bodedienst snel langs komt, dan kunnen we verder met leggen van de rails.

Inmiddels (21-5) is de bestelling binnen en zijn de Structon-jongens al weer dag doorgedenderd. Het punt is bereikt, dat nu eerst de bedrading aan deze rails moet worden gesoldeerd, want anders kunnen we er niet (goed) meer bij. 

 

 25 juni 2013

De rails in de keerlussen en de hellingen tussen die lussen en de fiddle yard zijn voorzien van stroomdraden. Het grootste deel van de zijwanden van die trajecten zijn inmiddels ook aangebracht. Vorige week zijn de bodemplaten voor de fiddle yard geplaatst en is de kurklaag daarop bevestigd. Kunnen we nu beginnen met het leggen van de rails.  Eerst secuur uittekenen volgens het sporenplan en daarna, even secuur de eerste lijn met rails en wissels leggen. Prorail doet het ons niet na.

 

 

 

 

9 juli 2013

Alle rails op de fiddle yard zijn nu gelegd. Zeg nu zelf ligt dit er niet mooi strak bij?  De jongens van de electroploeg kunnen nu aan de slag om draden aan rails te solderen. Dan gaan de jongens van de infra weer verder met het uitzetten van de bochten naar het gedeelte waar het eigenlijk allemaal om te doen is....... het station.

 

Door vakanties en het overlijden van André van Kolck is er even wat minder aan de baan gewerkt. Maar de railbouwers zijn toch wel opgeschoten.  Nadat de bogen  vanaf de fiddle-yard naar de voorkant, het station dus,  waren gelegd kon het grote uitmeetwerk beginnen om de plaatsen van de rails in het station te bepalen. Kurk plakken en uiteindelijk op 20 augustus 2013 heeft Leo Bloot de afstand tussen Tilburg en Roosendaal overbrugd met een kaarsrechte lijn. Het spoor voor het hoofdperron van station Breda 1927  was een feit.

20 augustus 2013 kan dus de boeken in als opnieuw een belangrijke mijlpaal in de bouw van het nieuwe station.

17 september 2013

Het is weer even stil geweest, maar dat betekent niet dat we in die tussentijd ook stil hebben gezeten. Een aantal leden van de bouwploeg is voor een korte vakantie afwezig geweest, maar de anderen zijn gestaag door gegaan. Het stationsemplacement begint al steeds meer vorm te krijgen. Alle sporen van zowel de hoofdbaan als het rangeerterrein zijn vanuit de richting Roosendaal al helemaal aangelegd.
Ook vanuit de richting Tilburg rukt de bouwploeg op. We verwachten dat we aan het einde van de maand oktober de verbinding Tilburg - Roosendaal en het rangeerterrein volledig klaar hebben. Dan nog even het lokdepôt en het rijtuigendepot en alle rails liggen. Naar verwachting zal dat eind november zijn.
We doen ons best om dat te halen.

31 december 2013

We hebben er weer een jaar opzitten. Ons doel is gehaald. Alle rails liggen en zijn op de bakscheidingen doorgeslepen. Daarna hebben we de rails

 in alle blokken en detectiestukken voorzien van stickers met een nummering.  Daarna zijn alle railstukken steeds tussen twee
 raillassen voorzien van draadjes van zo'n 10 centimeter. Hiervoor hebben we verschillende kleurcodes gebruikt die aangeven met welk soort blok we te maken hebben.  Met een hele ploeg hebben we hieraan gewerkt, zodat we uiteindelijk konden beginnen met de bouw van trolleys. Daarop plaatsen we de bakken voor de opslag en voor transport (zie plaatje rechts) .

22 maart 2014

Na al deze bewerkingen kunnen we beginnen aan de verdere bedrading. Dat wil zeggen we moeten op de onderzijde van de bakken aangeven bij welke bloknummers de verschillende draadjes horen. Daarna moeten alle draadjes verbonden 

worden met de connectors die op elke bak worden aangebracht. Daarvoor hebben we schema's opgesteld. Die zijn ook wel
nodig om de boel goed uit elkaar te kunnen houden. André van Kolck had de eerste opzet van deze technische beschrijving gemaakt. Deze is gaandeweg nog op diverse onderdelen aangepast en uitgebreid. 
In deze beschrijving is per bak een railplan met blokaanduiding opgenomen (zie het voorbeeld hiernaast). In een bijbehorend schema is per blok-segment aangegeven welke kleur draad gebruikt moet worden. Daarnaast is vermeld met welk pennummer van de connector de draad moet worden verbonden. We gebruiken voor de aansluitingen subD-connectoren. Afhankelijk van het aantal blokken en wissels e.d. per bak worden 9-, 15, 25 en 37-pins connectoren gebruikt. Op deze manier zijn er voor de meeste bakken twee of meer connectoren nodig. In totaal komen we uit op 41 connectoren voor de 20 bakken. 

Maar voordat we deze klus kunnen afronden, moeten we eerst weer verhuizen. We komen op 22 maart 2014 terecht aan de Bisschopsmolenstraat in Etten-Leur in een voormalig winkelpand.

30 mei 2014

We gaan met goede moed aan de slag op ons nieuwe adres. Zoals gezegd draadjes solderen. 

We plaatsen daarvoor de bakken op hun kant op een tafel dat werkt lekker makkelijk zoals je op het plaatje hiernaast kunt zien.
Helaas is deze opstelling van korte duur, want vandaag hebben we onze biezen weer moeten pakken en hebben we alles noodgedwongen in de opslag gezet. Gelukkig hebben we daar een geschikte plek voor gevonden.  Er zit niets anders op dan één trolley met vier bakken in het Turfschip op te slaan en daar verder te gaan met de bedrading. Op de dinsdagmiddagen kunnen we daar tijdelijk mee aan de slag.

We gaan dus lustig verder met solderen. Hier nog een paar beelden daarvan.